01.02.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 01-02-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,560,957.

நேற்றிலிருந்து 7,925 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.3%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 88,845 (நேற்றிலிருந்து 329 +0.4%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 2,024,523 (நேற்றிலிருந்து 13,975 +0.7%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 447,589 (நேற்றிலிருந்து -6,379 -1.4%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia539,147 (நேற்றிலிருந்து +1,093 நேற்று 538,054)
Veneto312,695 (நேற்றிலிருந்து +510 நேற்று 312,185)
Piemonte223,611 (நேற்றிலிருந்து +514 நேற்று 223,097)
Campania223,179 (நேற்றிலிருந்து +994 நேற்று 222,185)
Emilia-Romagna219,702 (நேற்றிலிருந்து +1,051 நேற்று 218,651)
Lazio206,165 (நேற்றிலிருந்து +717 நேற்று 205,448)
Sicilia136,869 (நேற்றிலிருந்து +766 நேற்று 136,103)
Toscana134,829 (நேற்றிலிருந்து +373 நேற்று 134,456)
Puglia123,286 (நேற்றிலிருந்து +379 நேற்று 122,907)
Liguria69,817 (நேற்றிலிருந்து +149 நேற்று 69,668)
Friuli Venezia Giulia67,663 (நேற்றிலிருந்து +129 நேற்று 67,534)
Marche55,676 (நேற்றிலிருந்து +189 நேற்று 55,487)
Abruzzo43,007 (நேற்றிலிருந்து +161 நேற்று 42,846)
P.A. Bolzano40,483 (நேற்றிலிருந்து +316 நேற்று 40,167)
Sardegna38,660 (நேற்றிலிருந்து +123 நேற்று 38,537)
Umbria36,194 (நேற்றிலிருந்து +143 நேற்று 36,051)
Calabria32,942 (நேற்றிலிருந்து +195 நேற்று 32,747)
P.A. Trento27,580 (நேற்றிலிருந்து +53 நேற்று 27,527)
Basilicata13,244 (நேற்றிலிருந்து +13 நேற்று 13,231)
Molise8,408 (நேற்றிலிருந்து +54 நேற்று 8,354)
Valle d’Aosta7,800 (நேற்றிலிருந்து +3 நேற்று 7,797)

உங்கள் கவனத்திற்கு