30.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 30-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,541,783.

நேற்றிலிருந்து 12,713 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 88,279 (நேற்றிலிருந்து 421 +0.5%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,990,152 (நேற்றிலிருந்து 16,764 +0.8%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 463,352 (நேற்றிலிருந்து -4,472 -1.0%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia536,616 (நேற்றிலிருந்து +1,832 நேற்று 534,784)
Veneto311,686 (நேற்றிலிருந்து +792 நேற்று 310,894)
Piemonte222,559 (நேற்றிலிருந்து +727 நேற்று 221,832)
Campania220,784 (நேற்றிலிருந்து +1,366 நேற்று 219,418)
Emilia-Romagna217,377 (நேற்றிலிருந்து +1,314 நேற்று 216,063)
Lazio204,505 (நேற்றிலிருந்து +1,138 நேற்று 203,367)
Sicilia135,387 (நேற்றிலிருந்து +846 நேற்று 134,541)
Toscana133,946 (நேற்றிலிருந்து +603 நேற்று 133,343)
Puglia121,838 (நேற்றிலிருந்து +871 நேற்று 120,967)
Liguria69,361 (நேற்றிலிருந்து +255 நேற்று 69,106)
Friuli Venezia Giulia67,138 (நேற்றிலிருந்து +415 நேற்று 66,723)
Marche55,125 (நேற்றிலிருந்து +465 நேற்று 54,660)
Abruzzo42,444 (நேற்றிலிருந்து +385 நேற்று 42,059)
P.A. Bolzano39,700 (நேற்றிலிருந்து +640 நேற்று 39,060)
Sardegna38,370 (நேற்றிலிருந்து +229 நேற்று 38,141)
Umbria35,757 (நேற்றிலிருந்து +228 நேற்று 35,529)
Calabria32,554 (நேற்றிலிருந்து +225 நேற்று 32,329)
P.A. Trento27,392 (நேற்றிலிருந்து +230 நேற்று 27,162)
Basilicata13,202 (நேற்றிலிருந்து +70 நேற்று 13,132)
Molise8,261 (நேற்றிலிருந்து +83 நேற்று 8,178)
Valle d’Aosta7,781 (நேற்றிலிருந்து +1 நேற்று 7,780)

உங்கள் கவனத்திற்கு