29.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 29-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,529,070.

நேற்றிலிருந்து 13,563 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 87,858 (நேற்றிலிருந்து 477 +0.5%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,973,388 (நேற்றிலிருந்து 19,879 +1.0%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 467,824 (நேற்றிலிருந்து -6,793 -1.4%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia534,784 (நேற்றிலிருந்து +1,900 நேற்று 532,884)
Veneto310,894 (நேற்றிலிருந்து +985 நேற்று 309,909)
Piemonte221,832 (நேற்றிலிருந்து +944 நேற்று 220,888)
Campania219,418 (நேற்றிலிருந்து +1,175 நேற்று 218,243)
Emilia-Romagna216,065 (நேற்றிலிருந்து +1,320 நேற்று 214,745)
Lazio203,367 (நேற்றிலிருந்து +1,160 நேற்று 202,207)
Sicilia134,541 (நேற்றிலிருந்து +944 நேற்று 133,597)
Toscana133,343 (நேற்றிலிருந்து +594 நேற்று 132,749)
Puglia120,967 (நேற்றிலிருந்து +1,069 நேற்று 119,898)
Liguria69,106 (நேற்றிலிருந்து +338 நேற்று 68,768)
Friuli Venezia Giulia66,723 (நேற்றிலிருந்து +557 நேற்று 66,166)
Marche54,660 (நேற்றிலிருந்து +371 நேற்று 54,289)
Abruzzo42,059 (நேற்றிலிருந்து +343 நேற்று 41,716)
P.A. Bolzano39,060 (நேற்றிலிருந்து +590 நேற்று 38,470)
Sardegna38,141 (நேற்றிலிருந்து +257 நேற்று 37,884)
Umbria35,529 (நேற்றிலிருந்து +335 நேற்று 35,194)
Calabria32,329 (நேற்றிலிருந்து +253 நேற்று 32,076)
P.A. Trento27,162 (நேற்றிலிருந்து +307 நேற்று 26,855)
Basilicata13,132 (நேற்றிலிருந்து +45 நேற்று 13,087)
Molise8,178 (நேற்றிலிருந்து +79 நேற்று 8,099)
Valle d’Aosta7,780 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 7,772)

உங்கள் கவனத்திற்கு