28.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 28-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,515,507.

நேற்றிலிருந்து 14,360 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.6%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 87,381 (நேற்றிலிருந்து 492 +0.6%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,953,509 (நேற்றிலிருந்து 17,220 +0.9%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 474,617 (நேற்றிலிருந்து -3,352 -0.7%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia532,884 (நேற்றிலிருந்து +2,603 நேற்று 530,281)
Veneto309,909 (நேற்றிலிருந்து +572 நேற்று 309,337)
Piemonte220,888 (நேற்றிலிருந்து +1,062 நேற்று 219,826)
Campania218,243 (நேற்றிலிருந்து +1,313 நேற்று 216,930)
Emilia-Romagna214,754 (நேற்றிலிருந்து +1,265 நேற்று 213,489)
Lazio202,207 (நேற்றிலிருந்து +1,263 நேற்று 200,944)
Sicilia133,597 (நேற்றிலிருந்து +994 நேற்று 132,603)
Toscana132,749 (நேற்றிலிருந்து +620 நேற்று 132,129)
Puglia119,898 (நேற்றிலிருந்து +1,159 நேற்று 118,739)
Liguria68,768 (நேற்றிலிருந்து +372 நேற்று 68,396)
Friuli Venezia Giulia66,166 (நேற்றிலிருந்து +642 நேற்று 65,524)
Marche54,289 (நேற்றிலிருந்து +429 நேற்று 53,860)
Abruzzo41,718 (நேற்றிலிருந்து +268 நேற்று 41,450)
P.A. Bolzano38,470 (நேற்றிலிருந்து +562 நேற்று 37,908)
Sardegna37,884 (நேற்றிலிருந்து +237 நேற்று 37,647)
Umbria35,194 (நேற்றிலிருந்து +369 நேற்று 34,825)
Calabria32,076 (நேற்றிலிருந்து +302 நேற்று 31,774)
P.A. Trento26,855 (நேற்றிலிருந்து +207 நேற்று 26,648)
Basilicata13,087 (நேற்றிலிருந்து +42 நேற்று 13,045)
Molise8,099 (நேற்றிலிருந்து +83 நேற்று 8,016)
Valle d’Aosta7,772 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 7,764)

உங்கள் கவனத்திற்கு