27.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 27-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,501,147.

நேற்றிலிருந்து 15,191 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.6%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 86,889 (நேற்றிலிருந்து 467 +0.5%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,936,289 (நேற்றிலிருந்து 19,172 +1.0%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 477,969 (நேற்றிலிருந்து -4,448 -0.9%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia530,281 (நேற்றிலிருந்து +2,293 நேற்று 527,988)
Veneto309,337 (நேற்றிலிருந்து +2,385 நேற்று 306,952)
Piemonte219,826 (நேற்றிலிருந்து +821 நேற்று 219,005)
Campania216,930 (நேற்றிலிருந்து +1,178 நேற்று 215,752)
Emilia-Romagna213,501 (நேற்றிலிருந்து +923 நேற்று 212,578)
Lazio200,944 (நேற்றிலிருந்து +1,338 நேற்று 199,606)
Sicilia132,603 (நேற்றிலிருந்து +996 நேற்று 131,607)
Toscana132,129 (நேற்றிலிருந்து +502 நேற்று 131,627)
Puglia118,739 (நேற்றிலிருந்து +1,233 நேற்று 117,506)
Liguria68,396 (நேற்றிலிருந்து +268 நேற்று 68,128)
Friuli Venezia Giulia65,524 (நேற்றிலிருந்து +584 நேற்று 64,940)
Marche53,860 (நேற்றிலிருந்து +466 நேற்று 53,394)
Abruzzo41,450 (நேற்றிலிருந்து +344 நேற்று 41,106)
P.A. Bolzano37,908 (நேற்றிலிருந்து +548 நேற்று 37,360)
Sardegna37,647 (நேற்றிலிருந்து +251 நேற்று 37,396)
Umbria34,825 (நேற்றிலிருந்து +415 நேற்று 34,410)
Calabria31,774 (நேற்றிலிருந்து +263 நேற்று 31,511)
P.A. Trento26,648 (நேற்றிலிருந்து +242 நேற்று 26,406)
Basilicata13,045 (நேற்றிலிருந்து +74 நேற்று 12,971)
Molise8,016 (நேற்றிலிருந்து +63 நேற்று 7,953)
Valle d’Aosta7,764 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 7,747)

உங்கள் கவனத்திற்கு