26.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 26-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,485,956.

நேற்றிலிருந்து 10,584 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.4%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 86,422 (நேற்றிலிருந்து 541 +0.6%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,917,117 (நேற்றிலிருந்து 19,256 +1.0%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 482,417 (நேற்றிலிருந்து -9,213 -1.9%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia527,988 (நேற்றிலிருந்து +1,230 நேற்று 526,758)
Veneto306,952 (நேற்றிலிருந்து +746 நேற்று 306,206)
Piemonte219,005 (நேற்றிலிருந்து +728 நேற்று 218,277)
Campania215,752 (நேற்றிலிருந்து +976 நேற்று 214,776)
Emilia-Romagna212,590 (நேற்றிலிருந்து +993 நேற்று 211,597)
Lazio199,606 (நேற்றிலிருந்து +1,039 நேற்று 198,567)
Toscana131,627 (நேற்றிலிருந்து +346 நேற்று 131,281)
Sicilia131,607 (நேற்றிலிருந்து +970 நேற்று 130,637)
Puglia117,506 (நேற்றிலிருந்து +995 நேற்று 116,511)
Liguria68,128 (நேற்றிலிருந்து +271 நேற்று 67,857)
Friuli Venezia Giulia64,940 (நேற்றிலிருந்து +421 நேற்று 64,519)
Marche53,394 (நேற்றிலிருந்து +291 நேற்று 53,103)
Abruzzo41,107 (நேற்றிலிருந்து +152 நேற்று 40,955)
Sardegna37,396 (நேற்றிலிருந்து +138 நேற்று 37,258)
P.A. Bolzano37,360 (நேற்றிலிருந்து +559 நேற்று 36,801)
Umbria34,410 (நேற்றிலிருந்து +275 நேற்று 34,135)
Calabria31,511 (நேற்றிலிருந்து +232 நேற்று 31,279)
P.A. Trento26,406 (நேற்றிலிருந்து +157 நேற்று 26,249)
Basilicata12,971 (நேற்றிலிருந்து +58 நேற்று 12,913)
Molise7,953 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 7,939)
Valle d’Aosta7,747 (நேற்றிலிருந்து +2 நேற்று 7,745)

உங்கள் கவனத்திற்கு