25.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 25-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,475,372.

நேற்றிலிருந்து 8,559 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.3%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 85,881 (நேற்றிலிருந்து 420 +0.5%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,897,861 (நேற்றிலிருந்து 15,787 +0.8%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 491,630 (நேற்றிலிருந்து -7,648 -1.5%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia526,758 (நேற்றிலிருந்து +1,484 நேற்று 525,274)
Veneto306,206 (நேற்றிலிருந்து +533 நேற்று 305,673)
Piemonte218,277 (நேற்றிலிருந்து +600 நேற்று 217,677)
Campania214,776 (நேற்றிலிருந்து +754 நேற்று 214,022)
Emilia-Romagna211,606 (நேற்றிலிருந்து +1,164 நேற்று 210,442)
Lazio198,567 (நேற்றிலிருந்து +874 நேற்று 197,693)
Toscana131,281 (நேற்றிலிருந்து +422 நேற்று 130,859)
Sicilia130,637 (நேற்றிலிருந்து +885 நேற்று 129,752)
Puglia116,511 (நேற்றிலிருந்து +401 நேற்று 116,110)
Liguria67,857 (நேற்றிலிருந்து +164 நேற்று 67,693)
Friuli Venezia Giulia64,519 (நேற்றிலிருந்து +181 நேற்று 64,338)
Marche53,103 (நேற்றிலிருந்து +200 நேற்று 52,903)
Abruzzo40,955 (நேற்றிலிருந்து +69 நேற்று 40,886)
Sardegna37,258 (நேற்றிலிருந்து +207 நேற்று 37,051)
P.A. Bolzano36,801 (நேற்றிலிருந்து +200 நேற்று 36,601)
Umbria34,135 (நேற்றிலிருந்து +66 நேற்று 34,069)
Calabria31,279 (நேற்றிலிருந்து +207 நேற்று 31,072)
P.A. Trento26,249 (நேற்றிலிருந்து +32 நேற்று 26,217)
Basilicata12,913 (நேற்றிலிருந்து +71 நேற்று 12,842)
Molise7,939 (நேற்றிலிருந்து +40 நேற்று 7,899)
Valle d’Aosta7,745 (நேற்றிலிருந்து +8 நேற்று 7,737)

உங்கள் கவனத்திற்கு