24.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 24-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,466,813.

நேற்றிலிருந்து 11,628 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 85,461 (நேற்றிலிருந்து 299 +0.4%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,882,074 (நேற்றிலிருந்து 10,885 +0.6%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 499,278 (நேற்றிலிருந்து 444 +0.1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia525,274 (நேற்றிலிருந்து +1,375 நேற்று 523,899)
Veneto305,673 (நேற்றிலிருந்து +956 நேற்று 304,717)
Piemonte217,677 (நேற்றிலிருந்து +619 நேற்று 217,058)
Campania214,022 (நேற்றிலிருந்து +1,069 நேற்று 212,953)
Emilia-Romagna210,442 (நேற்றிலிருந்து +1,208 நேற்று 209,234)
Lazio197,693 (நேற்றிலிருந்து +1,056 நேற்று 196,637)
Toscana130,859 (நேற்றிலிருந்து +526 நேற்று 130,333)
Sicilia129,752 (நேற்றிலிருந்து +875 நேற்று 128,877)
Puglia116,110 (நேற்றிலிருந்து +954 நேற்று 115,156)
Liguria67,693 (நேற்றிலிருந்து +293 நேற்று 67,400)
Friuli Venezia Giulia64,338 (நேற்றிலிருந்து +505 நேற்று 63,833)
Marche52,903 (நேற்றிலிருந்து +525 நேற்று 52,378)
Abruzzo40,889 (நேற்றிலிருந்து +325 நேற்று 40,564)
Sardegna37,051 (நேற்றிலிருந்து +175 நேற்று 36,876)
P.A. Bolzano36,601 (நேற்றிலிருந்து +412 நேற்று 36,189)
Umbria34,069 (நேற்றிலிருந்து +247 நேற்று 33,822)
Calabria31,072 (நேற்றிலிருந்து +211 நேற்று 30,861)
P.A. Trento26,217 (நேற்றிலிருந்து +131 நேற்று 26,086)
Basilicata12,842 (நேற்றிலிருந்து +48 நேற்று 12,794)
Molise7,899 (நேற்றிலிருந்து +102 நேற்று 7,797)
Valle d’Aosta7,737 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 7,720)

உங்கள் கவனத்திற்கு