23.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 23-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,455,185.

நேற்றிலிருந்து 13,331 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 85,162 (நேற்றிலிருந்து 488 +0.6%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,871,189 (நேற்றிலிருந்து 16,062 +0.9%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 498,834 (நேற்றிலிருந்து -3,219 -0.6%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia523,899 (நேற்றிலிருந்து +1,535 நேற்று 522,364)
Veneto304,717 (நேற்றிலிருந்து +1,030 நேற்று 303,687)
Piemonte217,058 (நேற்றிலிருந்து +931 நேற்று 216,127)
Campania212,953 (நேற்றிலிருந்து +1,150 நேற்று 211,803)
Emilia-Romagna209,235 (நேற்றிலிருந்து +1,310 நேற்று 207,925)
Lazio196,637 (நேற்றிலிருந்து +1,297 நேற்று 195,340)
Toscana130,333 (நேற்றிலிருந்து +520 நேற்று 129,813)
Sicilia128,877 (நேற்றிலிருந்து +1,158 நேற்று 127,719)
Puglia115,156 (நேற்றிலிருந்து +1,023 நேற்று 114,133)
Liguria67,400 (நேற்றிலிருந்து +298 நேற்று 67,102)
Friuli Venezia Giulia63,833 (நேற்றிலிருந்து +679 நேற்று 63,154)
Marche52,378 (நேற்றிலிருந்து +397 நேற்று 51,981)
Abruzzo40,564 (நேற்றிலிருந்து +221 நேற்று 40,343)
Sardegna36,876 (நேற்றிலிருந்து +191 நேற்று 36,685)
P.A. Bolzano36,189 (நேற்றிலிருந்து +552 நேற்று 35,637)
Umbria33,822 (நேற்றிலிருந்து +332 நேற்று 33,490)
Calabria30,861 (நேற்றிலிருந்து +402 நேற்று 30,459)
P.A. Trento26,086 (நேற்றிலிருந்து +193 நேற்று 25,893)
Basilicata12,794 (நேற்றிலிருந்து +59 நேற்று 12,735)
Molise7,797 (நேற்றிலிருந்து +48 நேற்று 7,749)
Valle d’Aosta7,720 (நேற்றிலிருந்து +5 நேற்று 7,715)

உங்கள் கவனத்திற்கு