22.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 22-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,441,854.

நேற்றிலிருந்து 13,633 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.6%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 84,674 (நேற்றிலிருந்து 472 +0.6%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,855,127 (நேற்றிலிருந்து 27,676 +1.5%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 502,053 (நேற்றிலிருந்து -14,515 -2.8%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia522,364 (நேற்றிலிருந்து +1,969 நேற்று 520,395)
Veneto303,687 (நேற்றிலிருந்து +1,198 நேற்று 302,489)
Piemonte216,127 (நேற்றிலிருந்து +849 நேற்று 215,278)
Campania211,803 (நேற்றிலிருந்து +1,106 நேற்று 210,697)
Emilia-Romagna207,925 (நேற்றிலிருந்து +1,347 நேற்று 206,578)
Lazio195,340 (நேற்றிலிருந்து +1,141 நேற்று 194,199)
Toscana129,813 (நேற்றிலிருந்து +429 நேற்று 129,384)
Sicilia127,719 (நேற்றிலிருந்து +1,355 நேற்று 126,364)
Puglia114,133 (நேற்றிலிருந்து +1,018 நேற்று 113,115)
Liguria67,102 (நேற்றிலிருந்து +313 நேற்று 66,789)
Friuli Venezia Giulia63,154 (நேற்றிலிருந்து +452 நேற்று 62,702)
Marche51,981 (நேற்றிலிருந்து +437 நேற்று 51,544)
Abruzzo40,343 (நேற்றிலிருந்து +318 நேற்று 40,025)
Sardegna36,685 (நேற்றிலிருந்து +212 நேற்று 36,473)
P.A. Bolzano35,637 (நேற்றிலிருந்து +510 நேற்று 35,127)
Umbria33,490 (நேற்றிலிருந்து +305 நேற்று 33,185)
Calabria30,459 (நேற்றிலிருந்து +368 நேற்று 30,091)
P.A. Trento25,893 (நேற்றிலிருந்து +179 நேற்று 25,714)
Basilicata12,735 (நேற்றிலிருந்து +51 நேற்று 12,684)
Molise7,749 (நேற்றிலிருந்து +57 நேற்று 7,692)
Valle d’Aosta7,715 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 7,696)

உங்கள் கவனத்திற்கு