21.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 21-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,428,221.

நேற்றிலிருந்து 14,055 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.6%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 84,202 (நேற்றிலிருந்து 521 +0.6%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,827,451 (நேற்றிலிருந்து 20,519 +1.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 516,568 (நேற்றிலிருந்து -6,985 -1.3%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia520,395 (நேற்றிலிருந்து +2,234 நேற்று 518,161)
Veneto302,489 (நேற்றிலிருந்து +1,003 நேற்று 301,486)
Piemonte215,278 (நேற்றிலிருந்து +761 நேற்று 214,517)
Campania210,697 (நேற்றிலிருந்து +1,215 நேற்று 209,482)
Emilia-Romagna206,578 (நேற்றிலிருந்து +1,320 நேற்று 205,258)
Lazio194,199 (நேற்றிலிருந்து +1,303 நேற்று 192,896)
Toscana129,384 (நேற்றிலிருந்து +503 நேற்று 128,881)
Sicilia126,364 (நேற்றிலிருந்து +1,230 நேற்று 125,134)
Puglia113,115 (நேற்றிலிருந்து +1,275 நேற்று 111,840)
Liguria66,789 (நேற்றிலிருந்து +243 நேற்று 66,546)
Friuli Venezia Giulia62,702 (நேற்றிலிருந்து +657 நேற்று 62,045)
Marche51,544 (நேற்றிலிருந்து +500 நேற்று 51,044)
Abruzzo40,025 (நேற்றிலிருந்து +212 நேற்று 39,813)
Sardegna36,473 (நேற்றிலிருந்து +238 நேற்று 36,235)
P.A. Bolzano35,127 (நேற்றிலிருந்து +566 நேற்று 34,561)
Umbria33,185 (நேற்றிலிருந்து +286 நேற்று 32,899)
Calabria30,091 (நேற்றிலிருந்து +258 நேற்று 29,833)
P.A. Trento25,714 (நேற்றிலிருந்து +164 நேற்று 25,550)
Basilicata12,684 (நேற்றிலிருந்து +59 நேற்று 12,625)
Valle d’Aosta7,696 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 7,679)
Molise7,692 (நேற்றிலிருந்து +34 நேற்று 7,658)

உங்கள் கவனத்திற்கு