20.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 20-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,414,166.

நேற்றிலிருந்து 13,568 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.6%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 83,681 (நேற்றிலிருந்து 524 +0.6%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,806,932 (நேற்றிலிருந்து 25,015 +1.4%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 523,553 (நேற்றிலிருந்து -11,971 -2.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia518,161 (நேற்றிலிருந்து +1,876 நேற்று 516,285)
Veneto301,486 (நேற்றிலிருந்து +1,359 நேற்று 300,127)
Piemonte214,517 (நேற்றிலிருந்து +606 நேற்று 213,911)
Campania209,482 (நேற்றிலிருந்து +968 நேற்று 208,514)
Emilia-Romagna205,261 (நேற்றிலிருந்து +1,090 நேற்று 204,171)
Lazio192,896 (நேற்றிலிருந்து +1,281 நேற்று 191,615)
Toscana128,881 (நேற்றிலிருந்து +443 நேற்று 128,438)
Sicilia125,134 (நேற்றிலிருந்து +1,486 நேற்று 123,648)
Puglia111,840 (நேற்றிலிருந்து +1,159 நேற்று 110,681)
Liguria66,546 (நேற்றிலிருந்து +285 நேற்று 66,261)
Friuli Venezia Giulia62,045 (நேற்றிலிருந்து +672 நேற்று 61,373)
Marche51,044 (நேற்றிலிருந்து +417 நேற்று 50,627)
Abruzzo39,814 (நேற்றிலிருந்து +279 நேற்று 39,535)
Sardegna36,235 (நேற்றிலிருந்து +216 நேற்று 36,019)
P.A. Bolzano34,561 (நேற்றிலிருந்து +441 நேற்று 34,120)
Umbria32,899 (நேற்றிலிருந்து +277 நேற்று 32,622)
Calabria29,833 (நேற்றிலிருந்து +313 நேற்று 29,520)
P.A. Trento25,550 (நேற்றிலிருந்து +278 நேற்று 25,272)
Basilicata12,625 (நேற்றிலிருந்து +57 நேற்று 12,568)
Valle d’Aosta7,698 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 7,684)
Molise7,658 (நேற்றிலிருந்து +54 நேற்று 7,604)

உங்கள் கவனத்திற்கு