19.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 19-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,400,598.

நேற்றிலிருந்து 10,496 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.4%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 83,157 (நேற்றிலிருந்து 603 +0.7%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,781,917 (நேற்றிலிருந்து 21,428 +1.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 535,524 (நேற்றிலிருந்து -11,535 -2.1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia516,285 (நேற்றிலிருந்து +930 நேற்று 515,355)
Veneto300,127 (நேற்றிலிருந்து +957 நேற்று 299,170)
Piemonte213,911 (நேற்றிலிருந்து +716 நேற்று 213,195)
Campania208,514 (நேற்றிலிருந்து +651 நேற்று 207,863)
Emilia-Romagna204,174 (நேற்றிலிருந்து +1,034 நேற்று 203,140)
Lazio191,615 (நேற்றிலிருந்து +1,100 நேற்று 190,515)
Toscana128,438 (நேற்றிலிருந்து +241 நேற்று 128,197)
Sicilia123,648 (நேற்றிலிருந்து +1,641 நேற்று 122,007)
Puglia110,681 (நேற்றிலிருந்து +850 நேற்று 109,831)
Liguria66,261 (நேற்றிலிருந்து +235 நேற்று 66,026)
Friuli Venezia Giulia61,373 (நேற்றிலிருந்து +454 நேற்று 60,919)
Marche50,627 (நேற்றிலிருந்து +359 நேற்று 50,268)
Abruzzo39,535 (நேற்றிலிருந்து +113 நேற்று 39,422)
Sardegna36,019 (நேற்றிலிருந்து +109 நேற்று 35,910)
P.A. Bolzano34,120 (நேற்றிலிருந்து +436 நேற்று 33,684)
Umbria32,622 (நேற்றிலிருந்து +225 நேற்று 32,397)
Calabria29,520 (நேற்றிலிருந்து +191 நேற்று 29,329)
P.A. Trento25,272 (நேற்றிலிருந்து +143 நேற்று 25,129)
Basilicata12,568 (நேற்றிலிருந்து +60 நேற்று 12,508)
Valle d’Aosta7,684 (நேற்றிலிருந்து +34 நேற்று 7,650)
Molise7,604 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 7,586)

உங்கள் கவனத்திற்கு