18.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 18-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,390,101.

நேற்றிலிருந்து 8,824 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.4%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 82,554 (நேற்றிலிருந்து 377 +0.5%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,760,489 (நேற்றிலிருந்து 14,763 +0.8%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 547,058 (நேற்றிலிருந்து -6,316 -1.1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia515,355 (நேற்றிலிருந்து +1,189 நேற்று 514,166)
Veneto299,170 (நேற்றிலிருந்து +998 நேற்று 298,172)
Piemonte213,195 (நேற்றிலிருந்து +435 நேற்று 212,760)
Campania207,863 (நேற்றிலிருந்து +714 நேற்று 207,149)
Emilia-Romagna203,141 (நேற்றிலிருந்து +1,153 நேற்று 201,988)
Lazio190,515 (நேற்றிலிருந்து +872 நேற்று 189,643)
Toscana128,197 (நேற்றிலிருந்து +345 நேற்று 127,852)
Sicilia122,007 (நேற்றிலிருந்து +1,278 நேற்று 120,729)
Puglia109,831 (நேற்றிலிருந்து +403 நேற்று 109,428)
Liguria66,026 (நேற்றிலிருந்து +263 நேற்று 65,763)
Friuli Venezia Giulia60,919 (நேற்றிலிருந்து +153 நேற்று 60,766)
Marche50,268 (நேற்றிலிருந்து +157 நேற்று 50,111)
Abruzzo39,422 (நேற்றிலிருந்து +107 நேற்று 39,315)
Sardegna35,910 (நேற்றிலிருந்து +136 நேற்று 35,774)
P.A. Bolzano33,684 (நேற்றிலிருந்து +165 நேற்று 33,519)
Umbria32,397 (நேற்றிலிருந்து +94 நேற்று 32,303)
Calabria29,328 (நேற்றிலிருந்து +255 நேற்று 29,073)
P.A. Trento25,129 (நேற்றிலிருந்து +56 நேற்று 25,073)
Basilicata12,508 (நேற்றிலிருந்து +7 நேற்று 12,501)
Valle d’Aosta7,650 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 7,639)
Molise7,586 (நேற்றிலிருந்து +33 நேற்று 7,553)

உங்கள் கவனத்திற்கு