17.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 17-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,381,277.

நேற்றிலிருந்து 12,544 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 82,177 (நேற்றிலிருந்து 377 +0.5%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,745,726 (நேற்றிலிருந்து 16,510 +1.0%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 553,374 (நேற்றிலிருந்து -4,343 -0.8%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia514,166 (நேற்றிலிருந்து +1,603 நேற்று 512,563)
Veneto298,172 (நேற்றிலிருந்து +1,369 நேற்று 296,803)
Piemonte212,760 (நேற்றிலிருந்து +495 நேற்று 212,265)
Campania207,149 (நேற்றிலிருந்து +891 நேற்று 206,258)
Emilia-Romagna201,988 (நேற்றிலிருந்து +1,437 நேற்று 200,551)
Lazio189,643 (நேற்றிலிருந்து +1,243 நேற்று 188,400)
Toscana127,852 (நேற்றிலிருந்து +406 நேற்று 127,446)
Sicilia120,729 (நேற்றிலிருந்து +1,439 நேற்று 119,290)
Puglia109,428 (நேற்றிலிருந்து +908 நேற்று 108,520)
Liguria65,763 (நேற்றிலிருந்து +228 நேற்று 65,535)
Friuli Venezia Giulia60,766 (நேற்றிலிருந்து +385 நேற்று 60,381)
Marche50,111 (நேற்றிலிருந்து +440 நேற்று 49,671)
Abruzzo39,315 (நேற்றிலிருந்து +285 நேற்று 39,030)
Sardegna35,774 (நேற்றிலிருந்து +202 நேற்று 35,572)
P.A. Bolzano33,519 (நேற்றிலிருந்து +308 நேற்று 33,211)
Umbria32,303 (நேற்றிலிருந்து +153 நேற்று 32,150)
Calabria29,073 (நேற்றிலிருந்து +351 நேற்று 28,722)
P.A. Trento25,073 (நேற்றிலிருந்து +135 நேற்று 24,938)
Basilicata12,501 (நேற்றிலிருந்து +49 நேற்று 12,452)
Valle d’Aosta7,639 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 7,621)
Molise7,553 (நேற்றிலிருந்து +70 நேற்று 7,483)

உங்கள் கவனத்திற்கு