14.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 14-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,336,279.

நேற்றிலிருந்து 17,243 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.7%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 80,848 (நேற்றிலிருந்து 522 +0.6%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,694,051 (நேற்றிலிருந்து 20,115 +1.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 561,380 (நேற்றிலிருந்து -3,394 -0.6%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia508,224 (நேற்றிலிருந்து +2,587 நேற்று 505,637)
Veneto293,795 (நேற்றிலிருந்து +2,076 நேற்று 291,719)
Piemonte210,338 (நேற்றிலிருந்து +857 நேற்று 209,481)
Campania203,846 (நேற்றிலிருந்து +1,294 நேற்று 202,552)
Emilia-Romagna197,086 (நேற்றிலிருந்து +1,515 நேற்று 195,571)
Lazio185,724 (நேற்றிலிருந்து +1,816 நேற்று 183,908)
Toscana126,564 (நேற்றிலிருந்து +424 நேற்று 126,140)
Sicilia115,391 (நேற்றிலிருந்து +1,867 நேற்று 113,524)
Puglia106,102 (நேற்றிலிருந்து +1,524 நேற்று 104,578)
Liguria64,960 (நேற்றிலிருந்து +289 நேற்று 64,671)
Friuli Venezia Giulia58,592 (நேற்றிலிருந்து +805 நேற்று 57,787)
Marche48,633 (நேற்றிலிருந்து +506 நேற்று 48,127)
Abruzzo38,594 (நேற்றிலிருந்து +256 நேற்று 38,338)
Sardegna34,944 (நேற்றிலிருந்து +275 நேற்று 34,669)
P.A. Bolzano32,186 (நேற்றிலிருந்து +174 நேற்று 32,012)
Umbria31,677 (நேற்றிலிருந்து +210 நேற்று 31,467)
Calabria28,022 (நேற்றிலிருந்து +286 நேற்று 27,736)
P.A. Trento24,390 (நேற்றிலிருந்து +272 நேற்று 24,118)
Basilicata12,287 (நேற்றிலிருந்து +90 நேற்று 12,197)
Valle d’Aosta7,581 (நேற்றிலிருந்து +16 நேற்று 7,565)
Molise7,343 (நேற்றிலிருந்து +107 நேற்று 7,236)

உங்கள் கவனத்திற்கு