15.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 15-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,352,423.

நேற்றிலிருந்து 16,144 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.7%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 81,325 (நேற்றிலிருந்து 477 +0.6%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,713,030 (நேற்றிலிருந்து 18,979 +1.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 558,068 (நேற்றிலிருந்து -3,312 -0.6%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia510,429 (நேற்றிலிருந்து +2,205 நேற்று 508,224)
Veneto294,874 (நேற்றிலிருந்து +1,079 நேற்று 293,795)
Piemonte211,209 (நேற்றிலிருந்து +871 நேற்று 210,338)
Campania204,996 (நேற்றிலிருந்து +1,150 நேற்று 203,846)
Emilia-Romagna198,878 (நேற்றிலிருந்து +1,794 நேற்று 197,084)
Lazio187,118 (நேற்றிலிருந்து +1,394 நேற்று 185,724)
Toscana127,010 (நேற்றிலிருந்து +446 நேற்று 126,564)
Sicilia117,336 (நேற்றிலிருந்து +1,945 நேற்று 115,391)
Puglia107,397 (நேற்றிலிருந்து +1,295 நேற்று 106,102)
Liguria65,214 (நேற்றிலிருந்து +254 நேற்று 64,960)
Friuli Venezia Giulia59,511 (நேற்றிலிருந்து +919 நேற்று 58,592)
Marche49,262 (நேற்றிலிருந்து +629 நேற்று 48,633)
Abruzzo38,834 (நேற்றிலிருந்து +240 நேற்று 38,594)
Sardegna35,204 (நேற்றிலிருந்து +260 நேற்று 34,944)
P.A. Bolzano32,715 (நேற்றிலிருந்து +529 நேற்று 32,186)
Umbria31,909 (நேற்றிலிருந்து +232 நேற்று 31,677)
Calabria28,427 (நேற்றிலிருந்து +405 நேற்று 28,022)
P.A. Trento24,752 (நேற்றிலிருந்து +362 நேற்று 24,390)
Basilicata12,365 (நேற்றிலிருந்து +78 நேற்று 12,287)
Valle d’Aosta7,601 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 7,581)
Molise7,382 (நேற்றிலிருந்து +39 நேற்று 7,343)

உங்கள் கவனத்திற்கு