13.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 13-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,319,036.

நேற்றிலிருந்து 15,773 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.7%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 80,326 (நேற்றிலிருந்து 507 +0.6%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,673,936 (நேற்றிலிருந்து 20,532 +1.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 564,774 (நேற்றிலிருந்து -5,266 -0.9%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia505,637 (நேற்றிலிருந்து +2,245 நேற்று 503,392)
Veneto291,719 (நேற்றிலிருந்து +1,884 நேற்று 289,835)
Piemonte209,481 (நேற்றிலிருந்து +1,009 நேற்று 208,472)
Campania202,552 (நேற்றிலிருந்து +1,098 நேற்று 201,454)
Emilia-Romagna195,573 (நேற்றிலிருந்து +1,178 நேற்று 194,395)
Lazio183,908 (நேற்றிலிருந்து +1,612 நேற்று 182,296)
Toscana126,140 (நேற்றிலிருந்து +507 நேற்று 125,633)
Sicilia113,524 (நேற்றிலிருந்து +1,969 நேற்று 111,555)
Puglia104,578 (நேற்றிலிருந்து +1,082 நேற்று 103,496)
Liguria64,671 (நேற்றிலிருந்து +395 நேற்று 64,276)
Friuli Venezia Giulia57,787 (நேற்றிலிருந்து +546 நேற்று 57,241)
Marche48,127 (நேற்றிலிருந்து +480 நேற்று 47,647)
Abruzzo38,339 (நேற்றிலிருந்து +314 நேற்று 38,025)
Sardegna34,669 (நேற்றிலிருந்து +233 நேற்று 34,436)
P.A. Bolzano32,012 (நேற்றிலிருந்து +269 நேற்று 31,743)
Umbria31,467 (நேற்றிலிருந்து +307 நேற்று 31,160)
Calabria27,736 (நேற்றிலிருந்து +283 நேற்று 27,453)
P.A. Trento24,118 (நேற்றிலிருந்து +175 நேற்று 23,943)
Basilicata12,197 (நேற்றிலிருந்து +72 நேற்று 12,125)
Valle d’Aosta7,565 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 7,546)
Molise7,236 (நேற்றிலிருந்து +97 நேற்று 7,139)

உங்கள் கவனத்திற்கு