12.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 12-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,303,263.

நேற்றிலிருந்து 14,242 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.6%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 79,819 (நேற்றிலிருந்து 616 +0.8%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,653,404 (நேற்றிலிருந்து 19,565 +1.2%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 570,040 (நேற்றிலிருந்து -5,939 -1.0%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia503,392 (நேற்றிலிருந்து +1,146 நேற்று 502,246)
Veneto289,835 (நேற்றிலிருந்து +2,134 நேற்று 287,701)
Piemonte208,472 (நேற்றிலிருந்து +901 நேற்று 207,571)
Campania201,454 (நேற்றிலிருந்து +662 நேற்று 200,792)
Emilia-Romagna194,395 (நேற்றிலிருந்து +1,563 நேற்று 192,832)
Lazio182,296 (நேற்றிலிருந்து +1,381 நேற்று 180,915)
Toscana125,633 (நேற்றிலிருந்து +303 நேற்று 125,330)
Sicilia111,555 (நேற்றிலிருந்து +1,913 நேற்று 109,642)
Puglia103,496 (நேற்றிலிருந்து +1,261 நேற்று 102,235)
Liguria64,276 (நேற்றிலிருந்து +276 நேற்று 64,000)
Friuli Venezia Giulia57,241 (நேற்றிலிருந்து +647 நேற்று 56,594)
Marche47,647 (நேற்றிலிருந்து +499 நேற்று 47,148)
Abruzzo38,025 (நேற்றிலிருந்து +152 நேற்று 37,873)
Sardegna34,436 (நேற்றிலிருந்து +411 நேற்று 34,025)
P.A. Bolzano31,743 (நேற்றிலிருந்து +99 நேற்று 31,644)
Umbria31,160 (நேற்றிலிருந்து +205 நேற்று 30,955)
Calabria27,453 (நேற்றிலிருந்து +249 நேற்று 27,204)
P.A. Trento23,943 (நேற்றிலிருந்து +234 நேற்று 23,709)
Basilicata12,126 (நேற்றிலிருந்து +168 நேற்று 11,958)
Valle d’Aosta7,546 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 7,532)
Molise7,139 (நேற்றிலிருந்து +24 நேற்று 7,115)

உங்கள் கவனத்திற்கு