11.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 11-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,289,021.

நேற்றிலிருந்து 12,530 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.6%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 79,203 (நேற்றிலிருந்து 448 +0.6%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,633,839 (நேற்றிலிருந்து 16,035 +1.0%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 575,979 (நேற்றிலிருந்து -3,953 -0.7%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia502,246 (நேற்றிலிருந்து +1,488 நேற்று 500,758)
Veneto287,701 (நேற்றிலிருந்து +1,715 நேற்று 285,986)
Piemonte207,571 (நேற்றிலிருந்து +609 நேற்று 206,962)
Campania200,792 (நேற்றிலிருந்து +1,021 நேற்று 199,771)
Emilia-Romagna192,832 (நேற்றிலிருந்து +1,942 நேற்று 190,890)
Lazio180,915 (நேற்றிலிருந்து +1,254 நேற்று 179,661)
Toscana125,330 (நேற்றிலிருந்து +379 நேற்று 124,951)
Sicilia109,642 (நேற்றிலிருந்து +1,587 நேற்று 108,055)
Puglia102,235 (நேற்றிலிருந்து +622 நேற்று 101,613)
Liguria64,000 (நேற்றிலிருந்து +226 நேற்று 63,774)
Friuli Venezia Giulia56,594 (நேற்றிலிருந்து +361 நேற்று 56,233)
Marche47,148 (நேற்றிலிருந்து +333 நேற்று 46,815)
Abruzzo37,873 (நேற்றிலிருந்து +120 நேற்று 37,753)
Sardegna34,025 (நேற்றிலிருந்து +231 நேற்று 33,794)
P.A. Bolzano31,644 (நேற்றிலிருந்து +125 நேற்று 31,519)
Umbria30,955 (நேற்றிலிருந்து +49 நேற்று 30,906)
Calabria27,204 (நேற்றிலிருந்து +270 நேற்று 26,934)
P.A. Trento23,709 (நேற்றிலிருந்து +69 நேற்று 23,640)
Basilicata11,958 (நேற்றிலிருந்து +79 நேற்று 11,879)
Valle d’Aosta7,532 (நேற்றிலிருந்து +27 நேற்று 7,505)
Molise7,115 (நேற்றிலிருந்து +25 நேற்று 7,090)

உங்கள் கவனத்திற்கு