10.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 10-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,276,491.

நேற்றிலிருந்து 18,625 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.8%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 78,755 (நேற்றிலிருந்து 361 +0.5%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,617,804 (நேற்றிலிருந்து 11,174 +0.7%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 579,932 (நேற்றிலிருந்து 7,090 +1.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia500,758 (நேற்றிலிருந்து +3,267 நேற்று 497,491)
Veneto285,986 (நேற்றிலிருந்து +2,167 நேற்று 283,819)
Piemonte206,962 (நேற்றிலிருந்து +803 நேற்று 206,159)
Campania199,771 (நேற்றிலிருந்து +1,253 நேற்று 198,518)
Emilia-Romagna190,892 (நேற்றிலிருந்து +2,193 நேற்று 188,699)
Lazio179,661 (நேற்றிலிருந்து +1,746 நேற்று 177,915)
Toscana124,951 (நேற்றிலிருந்து +472 நேற்று 124,479)
Sicilia108,055 (நேற்றிலிருந்து +1,733 நேற்று 106,322)
Puglia101,613 (நேற்றிலிருந்து +1,162 நேற்று 100,451)
Liguria63,774 (நேற்றிலிருந்து +374 நேற்று 63,400)
Friuli Venezia Giulia56,233 (நேற்றிலிருந்து +642 நேற்று 55,591)
Marche46,815 (நேற்றிலிருந்து +687 நேற்று 46,128)
Abruzzo37,753 (நேற்றிலிருந்து +315 நேற்று 37,438)
Sardegna33,794 (நேற்றிலிருந்து +301 நேற்று 33,493)
P.A. Bolzano31,519 (நேற்றிலிருந்து +262 நேற்று 31,257)
Umbria30,906 (நேற்றிலிருந்து +257 நேற்று 30,649)
Calabria26,934 (நேற்றிலிருந்து +409 நேற்று 26,525)
P.A. Trento23,640 (நேற்றிலிருந்து +345 நேற்று 23,295)
Basilicata11,879 (நேற்றிலிருந்து +108 நேற்று 11,771)
Valle d’Aosta7,505 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 7,486)
Molise7,090 (நேற்றிலிருந்து +112 நேற்று 6,978)

உங்கள் கவனத்திற்கு