08.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 08-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,237,890.

நேற்றிலிருந்து 17,529 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.8%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 77,911 (நேற்றிலிருந்து 620 +0.8%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,589,590 (நேற்றிலிருந்து 17,575 +1.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 570,389 (நேற்றிலிருந்து -666 -0.1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia494,985 (நேற்றிலிருந்து +1,963 நேற்று 493,022)
Veneto280,719 (நேற்றிலிருந்து +3,388 நேற்று 277,331)
Piemonte204,627 (நேற்றிலிருந்து +845 நேற்று 203,782)
Campania197,255 (நேற்றிலிருந்து +984 நேற்று 196,271)
Emilia-Romagna186,913 (நேற்றிலிருந்து +2,026 நேற்று 184,887)
Lazio176,372 (நேற்றிலிருந்து +1,613 நேற்று 174,759)
Toscana123,950 (நேற்றிலிருந்து +452 நேற்று 123,498)
Sicilia104,483 (நேற்றிலிருந்து +1,842 நேற்று 102,641)
Puglia98,952 (நேற்றிலிருந்து +1,349 நேற்று 97,603)
Liguria62,874 (நேற்றிலிருந்து +400 நேற்று 62,474)
Friuli Venezia Giulia54,576 (நேற்றிலிருந்து +633 நேற்று 53,943)
Marche45,440 (நேற்றிலிருந்து +564 நேற்று 44,876)
Abruzzo37,038 (நேற்றிலிருந்து +160 நேற்று 36,878)
Sardegna33,188 (நேற்றிலிருந்து +243 நேற்று 32,945)
P.A. Bolzano30,877 (நேற்றிலிருந்து +163 நேற்று 30,714)
Umbria30,354 (நேற்றிலிருந்து +215 நேற்று 30,139)
Calabria26,102 (நேற்றிலிருந்து +355 நேற்று 25,747)
P.A. Trento23,153 (நேற்றிலிருந்து +80 நேற்று 23,073)
Basilicata11,628 (நேற்றிலிருந்து +157 நேற்று 11,471)
Valle d’Aosta7,464 (நேற்றிலிருந்து +25 நேற்று 7,439)
Molise6,940 (நேற்றிலிருந்து +76 நேற்று 6,864)

உங்கள் கவனத்திற்கு