09.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 09-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,257,866.

நேற்றிலிருந்து 19,976 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.9%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 78,394 (நேற்றிலிருந்து 483 +0.6%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,606,630 (நேற்றிலிருந்து 17,040 +1.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 572,842 (நேற்றிலிருந்து 2,453 +0.4%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia497,491 (நேற்றிலிருந்து +2,506 நேற்று 494,985)
Veneto283,819 (நேற்றிலிருந்து +3,100 நேற்று 280,719)
Piemonte206,159 (நேற்றிலிருந்து +1,532 நேற்று 204,627)
Campania198,518 (நேற்றிலிருந்து +1,263 நேற்று 197,255)
Emilia-Romagna188,701 (நேற்றிலிருந்து +1,790 நேற்று 186,911)
Lazio177,915 (நேற்றிலிருந்து +1,543 நேற்று 176,372)
Toscana124,479 (நேற்றிலிருந்து +529 நேற்று 123,950)
Sicilia106,322 (நேற்றிலிருந்து +1,839 நேற்று 104,483)
Puglia100,451 (நேற்றிலிருந்து +1,499 நேற்று 98,952)
Liguria63,400 (நேற்றிலிருந்து +526 நேற்று 62,874)
Friuli Venezia Giulia55,591 (நேற்றிலிருந்து +1,015 நேற்று 54,576)
Marche46,128 (நேற்றிலிருந்து +688 நேற்று 45,440)
Abruzzo37,438 (நேற்றிலிருந்து +400 நேற்று 37,038)
Sardegna33,493 (நேற்றிலிருந்து +305 நேற்று 33,188)
P.A. Bolzano31,257 (நேற்றிலிருந்து +380 நேற்று 30,877)
Umbria30,649 (நேற்றிலிருந்து +295 நேற்று 30,354)
Calabria26,525 (நேற்றிலிருந்து +423 நேற்று 26,102)
P.A. Trento23,295 (நேற்றிலிருந்து +142 நேற்று 23,153)
Basilicata11,771 (நேற்றிலிருந்து +143 நேற்று 11,628)
Valle d’Aosta7,486 (நேற்றிலிருந்து +22 நேற்று 7,464)
Molise6,978 (நேற்றிலிருந்து +38 நேற்று 6,940)

உங்கள் கவனத்திற்கு