07.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 07-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,220,361.

நேற்றிலிருந்து 18,416 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.8%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 77,291 (நேற்றிலிருந்து 414 +0.5%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,572,015 (நேற்றிலிருந்து 15,659 +1.0%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 571,055 (நேற்றிலிருந்து 2,343 +0.4%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia493,022 (நேற்றிலிருந்து +2,799 நேற்று 490,223)
Veneto277,331 (நேற்றிலிருந்து +3,596 நேற்று 273,735)
Piemonte203,782 (நேற்றிலிருந்து +1,004 நேற்று 202,778)
Campania196,271 (நேற்றிலிருந்து +1,052 நேற்று 195,219)
Emilia-Romagna184,889 (நேற்றிலிருந்து +2,228 நேற்று 182,661)
Lazio174,759 (நேற்றிலிருந்து +1,779 நேற்று 172,980)
Toscana123,498 (நேற்றிலிருந்து +667 நேற்று 122,831)
Sicilia102,641 (நேற்றிலிருந்து +1,435 நேற்று 101,206)
Puglia97,603 (நேற்றிலிருந்து +657 நேற்று 96,946)
Liguria62,474 (நேற்றிலிருந்து +196 நேற்று 62,278)
Friuli Venezia Giulia53,943 (நேற்றிலிருந்து +671 நேற்று 53,272)
Marche44,876 (நேற்றிலிருந்து +346 நேற்று 44,530)
Abruzzo36,880 (நேற்றிலிருந்து +229 நேற்று 36,651)
Sardegna32,945 (நேற்றிலிருந்து +340 நேற்று 32,605)
P.A. Bolzano30,714 (நேற்றிலிருந்து +263 நேற்று 30,451)
Umbria30,139 (நேற்றிலிருந்து +64 நேற்று 30,075)
Calabria25,747 (நேற்றிலிருந்து +361 நேற்று 25,386)
P.A. Trento23,073 (நேற்றிலிருந்து +170 நேற்று 22,903)
Basilicata11,471 (நேற்றிலிருந்து +62 நேற்று 11,409)
Valle d’Aosta7,439 (நேற்றிலிருந்து +33 நேற்று 7,406)
Molise6,864 (நேற்றிலிருந்து +68 நேற்று 6,796)

உங்கள் கவனத்திற்கு