06.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 06-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,201,945.

நேற்றிலிருந்து 20,326 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.9%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 76,877 (நேற்றிலிருந்து 548 +0.7%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,556,356 (நேற்றிலிருந்து 20,227 +1.3%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 568,712 (நேற்றிலிருந்து -449 -0.1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia490,223 (நேற்றிலிருந்து +2,952 நேற்று 487,271)
Veneto273,735 (நேற்றிலிருந்து +3,638 நேற்று 270,097)
Piemonte202,778 (நேற்றிலிருந்து +1,163 நேற்று 201,615)
Campania195,219 (நேற்றிலிருந்து +1,366 நேற்று 193,853)
Emilia-Romagna182,661 (நேற்றிலிருந்து +1,576 நேற்று 181,085)
Lazio172,980 (நேற்றிலிருந்து +2,007 நேற்று 170,973)
Toscana122,831 (நேற்றிலிருந்து +411 நேற்று 122,420)
Sicilia101,206 (நேற்றிலிருந்து +1,692 நேற்று 99,514)
Puglia96,946 (நேற்றிலிருந்து +1,581 நேற்று 95,365)
Liguria62,278 (நேற்றிலிருந்து +365 நேற்று 61,913)
Friuli Venezia Giulia52,876 (நேற்றிலிருந்து +606 நேற்று 52,270)
Marche44,530 (நேற்றிலிருந்து +743 நேற்று 43,787)
Abruzzo36,651 (நேற்றிலிருந்து +365 நேற்று 36,286)
Sardegna32,605 (நேற்றிலிருந்து +335 நேற்று 32,270)
P.A. Bolzano30,451 (நேற்றிலிருந்து +320 நேற்று 30,131)
Umbria30,075 (நேற்றிலிருந்து +347 நேற்று 29,728)
Calabria25,386 (நேற்றிலிருந்து +398 நேற்று 24,988)
P.A. Trento22,903 (நேற்றிலிருந்து +203 நேற்று 22,700)
Basilicata11,409 (நேற்றிலிருந்து +210 நேற்று 11,199)
Valle d’Aosta7,406 (நேற்றிலிருந்து +26 நேற்று 7,380)
Molise6,796 (நேற்றிலிருந்து +27 நேற்று 6,769)

உங்கள் கவனத்திற்கு