05.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 05-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,181,619.

நேற்றிலிருந்து 15,375 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.7%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 76,329 (நேற்றிலிருந்து 649 +0.9%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,536,129 (நேற்றிலிருந்து 16,023 +1.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 569,161 (நேற்றிலிருந்து -1,297 -0.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia487,271 (நேற்றிலிருந்து +1,338 நேற்று 485,933)
Veneto270,097 (நேற்றிலிருந்து +3,151 நேற்று 266,946)
Piemonte201,615 (நேற்றிலிருந்து +1,109 நேற்று 200,506)
Campania193,853 (நேற்றிலிருந்து +688 நேற்று 193,165)
Emilia-Romagna181,089 (நேற்றிலிருந்து +1,506 நேற்று 179,583)
Lazio170,973 (நேற்றிலிருந்து +1,719 நேற்று 169,254)
Toscana122,420 (நேற்றிலிருந்து +337 நேற்று 122,083)
Sicilia99,514 (நேற்றிலிருந்து +1,576 நேற்று 97,938)
Puglia95,365 (நேற்றிலிருந்து +1,081 நேற்று 94,284)
Liguria61,913 (நேற்றிலிருந்து +404 நேற்று 61,509)
Friuli Venezia Giulia52,270 (நேற்றிலிருந்து +688 நேற்று 51,582)
Marche43,787 (நேற்றிலிருந்து +458 நேற்று 43,329)
Abruzzo36,287 (நேற்றிலிருந்து +213 நேற்று 36,074)
Sardegna32,270 (நேற்றிலிருந்து +232 நேற்று 32,038)
P.A. Bolzano30,131 (நேற்றிலிருந்து +148 நேற்று 29,983)
Umbria29,728 (நேற்றிலிருந்து +234 நேற்று 29,494)
Calabria24,988 (நேற்றிலிருந்து +177 நேற்று 24,811)
P.A. Trento22,700 (நேற்றிலிருந்து +228 நேற்று 22,472)
Basilicata11,199 (நேற்றிலிருந்து +56 நேற்று 11,143)
Valle d’Aosta7,380 (நேற்றிலிருந்து +21 நேற்று 7,359)
Molise6,769 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 6,755)

உங்கள் கவனத்திற்கு