04.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 04-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,166,244.

நேற்றிலிருந்து 10,798 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.5%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 75,680 (நேற்றிலிருந்து 348 +0.5%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,520,106 (நேற்றிலிருந்து 16,206 +1.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 570,458 (நேற்றிலிருந்து -5,756 -1.0%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia485,933 (நேற்றிலிருந்து +863 நேற்று 485,070)
Veneto266,946 (நேற்றிலிருந்து +1,682 நேற்று 265,264)
Piemonte200,506 (நேற்றிலிருந்து +446 நேற்று 200,060)
Campania193,165 (நேற்றிலிருந்து +747 நேற்று 192,418)
Emilia-Romagna179,586 (நேற்றிலிருந்து +1,600 நேற்று 177,986)
Lazio169,254 (நேற்றிலிருந்து +1,334 நேற்று 167,920)
Toscana122,083 (நேற்றிலிருந்து +313 நேற்று 121,770)
Sicilia97,938 (நேற்றிலிருந்து +1,391 நேற்று 96,547)
Puglia94,284 (நேற்றிலிருந்து +631 நேற்று 93,653)
Liguria61,509 (நேற்றிலிருந்து +204 நேற்று 61,305)
Friuli Venezia Giulia51,582 (நேற்றிலிருந்து +281 நேற்று 51,301)
Marche43,329 (நேற்றிலிருந்து +355 நேற்று 42,974)
Abruzzo36,074 (நேற்றிலிருந்து +121 நேற்று 35,953)
Sardegna32,038 (நேற்றிலிருந்து +177 நேற்று 31,861)
P.A. Bolzano29,983 (நேற்றிலிருந்து +37 நேற்று 29,946)
Umbria29,494 (நேற்றிலிருந்து +54 நேற்று 29,440)
Calabria24,811 (நேற்றிலிருந்து +221 நேற்று 24,590)
P.A. Trento22,472 (நேற்றிலிருந்து +193 நேற்று 22,279)
Basilicata11,143 (நேற்றிலிருந்து +41 நேற்று 11,102)
Valle d’Aosta7,359 (நேற்றிலிருந்து +27 நேற்று 7,332)
Molise6,755 (நேற்றிலிருந்து +82 நேற்று 6,673)

உங்கள் கவனத்திற்கு