03.01.2021 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 03-01-2021 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,155,446.

நேற்றிலிருந்து 14,245 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.7%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 75,332 (நேற்றிலிருந்து 347 +0.5%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,503,900 (நேற்றிலிருந்து 14,746 +1.0%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 576,214 (நேற்றிலிருந்து -848 -0.1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia485,070 (நேற்றிலிருந்து +1,709 நேற்று 483,361)
Veneto265,264 (நேற்றிலிருந்து +3,419 நேற்று 261,845)
Piemonte200,060 (நேற்றிலிருந்து +741 நேற்று 199,319)
Campania192,418 (நேற்றிலிருந்து +619 நேற்று 191,799)
Emilia-Romagna177,988 (நேற்றிலிருந்து +1,818 நேற்று 176,170)
Lazio167,920 (நேற்றிலிருந்து +1,681 நேற்று 166,239)
Toscana121,770 (நேற்றிலிருந்து +355 நேற்று 121,415)
Sicilia96,547 (நேற்றிலிருந்து +1,047 நேற்று 95,500)
Puglia93,653 (நேற்றிலிருந்து +950 நேற்று 92,703)
Liguria61,305 (நேற்றிலிருந்து +221 நேற்று 61,084)
Friuli Venezia Giulia51,301 (நேற்றிலிருந்து +200 நேற்று 51,101)
Marche42,974 (நேற்றிலிருந்து +372 நேற்று 42,602)
Abruzzo35,953 (நேற்றிலிருந்து +207 நேற்று 35,746)
Sardegna31,861 (நேற்றிலிருந்து +194 நேற்று 31,667)
P.A. Bolzano29,946 (நேற்றிலிருந்து +96 நேற்று 29,850)
Umbria29,440 (நேற்றிலிருந்து +202 நேற்று 29,238)
Calabria24,590 (நேற்றிலிருந்து +150 நேற்று 24,440)
P.A. Trento22,279 (நேற்றிலிருந்து +130 நேற்று 22,149)
Basilicata11,102 (நேற்றிலிருந்து +81 நேற்று 11,021)
Valle d’Aosta7,332 (நேற்றிலிருந்து +35 நேற்று 7,297)
Molise6,673 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 6,655)

உங்கள் கவனத்திற்கு