24.12.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 24-12-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 2,009,317.

நேற்றிலிருந்து 18,039 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.9%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 70,900 (நேற்றிலிருந்து 505 +0.7%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,344,785 (நேற்றிலிருந்து 22,718 +1.7%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 593,632 (நேற்றிலிருந்து -5,184 -0.9%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia467,255 (நேற்றிலிருந்து +2,656 நேற்று 464,599)
Veneto229,782 (நேற்றிலிருந்து +3,837 நேற்று 225,945)
Piemonte192,500 (நேற்றிலிருந்து +1,057 நேற்று 191,443)
Campania184,273 (நேற்றிலிருந்து +1,156 நேற்று 183,117)
Emilia-Romagna161,163 (நேற்றிலிருந்து +1,692 நேற்று 159,471)
Lazio153,976 (நேற்றிலிருந்து +1,519 நேற்று 152,457)
Toscana117,542 (நேற்றிலிருந்து +563 நேற்று 116,979)
Sicilia87,877 (நேற்றிலிருந்து +853 நேற்று 87,024)
Puglia84,663 (நேற்றிலிருந்து +1,458 நேற்று 83,205)
Liguria58,526 (நேற்றிலிருந்து +328 நேற்று 58,198)
Friuli Venezia Giulia46,715 (நேற்றிலிருந்து +831 நேற்று 45,884)
Marche38,707 (நேற்றிலிருந்து +415 நேற்று 38,292)
Abruzzo34,098 (நேற்றிலிருந்து +223 நேற்று 33,875)
Sardegna29,467 (நேற்றிலிருந்து +331 நேற்று 29,136)
P.A. Bolzano28,540 (நேற்றிலிருந்து +142 நேற்று 28,398)
Umbria27,745 (நேற்றிலிருந்து +192 நேற்று 27,553)
Calabria22,021 (நேற்றிலிருந்து +244 நேற்று 21,777)
P.A. Trento20,685 (நேற்றிலிருந்து +238 நேற்று 20,447)
Basilicata10,378 (நேற்றிலிருந்து +155 நேற்று 10,223)
Valle d’Aosta7,119 (நேற்றிலிருந்து +35 நேற்று 7,084)
Molise6,285 (நேற்றிலிருந்து +115 நேற்று 6,170)

உங்கள் கவனத்திற்கு