23.12.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 23-12-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,991,278.

நேற்றிலிருந்து 13,908 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.7%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 70,395 (நேற்றிலிருந்து 553 +0.8%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,322,067 (நேற்றிலிருந்து 20,494 +1.6%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 598,816 (நேற்றிலிருந்து -7,139 -1.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia464,599 (நேற்றிலிருந்து +2,153 நேற்று 462,446)
Veneto225,945 (நேற்றிலிருந்து +3,357 நேற்று 222,588)
Piemonte191,443 (நேற்றிலிருந்து +933 நேற்று 190,510)
Campania183,117 (நேற்றிலிருந்து +1,067 நேற்று 182,050)
Emilia-Romagna159,472 (நேற்றிலிருந்து +1,129 நேற்று 158,343)
Lazio152,457 (நேற்றிலிருந்து +946 நேற்று 151,511)
Toscana116,979 (நேற்றிலிருந்து +435 நேற்று 116,544)
Sicilia87,024 (நேற்றிலிருந்து +932 நேற்று 86,092)
Puglia83,205 (நேற்றிலிருந்து +942 நேற்று 82,263)
Liguria58,198 (நேற்றிலிருந்து +228 நேற்று 57,970)
Friuli Venezia Giulia45,884 (நேற்றிலிருந்து +512 நேற்று 45,372)
Marche38,292 (நேற்றிலிருந்து +498 நேற்று 37,794)
Abruzzo33,875 (நேற்றிலிருந்து +255 நேற்று 33,620)
Sardegna29,136 (நேற்றிலிருந்து +269 நேற்று 28,867)
P.A. Bolzano28,398 (நேற்றிலிருந்து +131 நேற்று 28,267)
Umbria27,553 (நேற்றிலிருந்து +157 நேற்று 27,396)
Calabria21,777 (நேற்றிலிருந்து +284 நேற்று 21,493)
P.A. Trento20,447 (நேற்றிலிருந்து +157 நேற்று 20,290)
Basilicata10,223 (நேற்றிலிருந்து +99 நேற்று 10,124)
Valle d’Aosta7,084 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 7,073)
Molise6,170 (நேற்றிலிருந்து +27 நேற்று 6,143)

உங்கள் கவனத்திற்கு