22.12.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 22-12-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,977,370.

நேற்றிலிருந்து 13,316 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.7%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 69,842 (நேற்றிலிருந்து 628 +0.9%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,301,573 (நேற்றிலிருந்து 20,315 +1.6%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 605,955 (நேற்றிலிருந்து -7,627 -1.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia462,446 (நேற்றிலிருந்து +2,278 நேற்று 460,168)
Veneto222,588 (நேற்றிலிருந்து +3,082 நேற்று 219,506)
Piemonte190,510 (நேற்றிலிருந்து +542 நேற்று 189,968)
Campania182,050 (நேற்றிலிருந்து +791 நேற்று 181,259)
Emilia-Romagna158,345 (நேற்றிலிருந்து +1,162 நேற்று 157,183)
Lazio151,511 (நேற்றிலிருந்து +1,288 நேற்று 150,223)
Toscana116,544 (நேற்றிலிருந்து +309 நேற்று 116,235)
Sicilia86,092 (நேற்றிலிருந்து +894 நேற்று 85,198)
Puglia82,263 (நேற்றிலிருந்து +876 நேற்று 81,387)
Liguria57,970 (நேற்றிலிருந்து +216 நேற்று 57,754)
Friuli Venezia Giulia45,984 (நேற்றிலிருந்து +549 நேற்று 45,435)
Marche37,794 (நேற்றிலிருந்து +363 நேற்று 37,431)
Abruzzo33,620 (நேற்றிலிருந்து +86 நேற்று 33,534)
Sardegna28,867 (நேற்றிலிருந்து +184 நேற்று 28,683)
P.A. Bolzano28,267 (நேற்றிலிருந்து +102 நேற்று 28,165)
Umbria27,396 (நேற்றிலிருந்து +114 நேற்று 27,282)
Calabria21,493 (நேற்றிலிருந்து +232 நேற்று 21,261)
P.A. Trento20,290 (நேற்றிலிருந்து +136 நேற்று 20,154)
Basilicata10,124 (நேற்றிலிருந்து +70 நேற்று 10,054)
Valle d’Aosta7,073 (நேற்றிலிருந்து +33 நேற்று 7,040)
Molise6,143 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 6,132)

உங்கள் கவனத்திற்கு