21.12.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 21-12-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,964,054.

நேற்றிலிருந்து 10,869 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.6%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 69,214 (நேற்றிலிருந்து 415 +0.6%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,281,258 (நேற்றிலிருந்து 19,632 +1.6%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 613,582 (நேற்றிலிருந்து -9,178 -1.5%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia460,168 (நேற்றிலிருந்து +950 நேற்று 459,218)
Veneto219,506 (நேற்றிலிருந்து +2,583 நேற்று 216,923)
Piemonte189,968 (நேற்றிலிருந்து +611 நேற்று 189,357)
Campania181,259 (நேற்றிலிருந்து +691 நேற்று 180,568)
Emilia-Romagna157,185 (நேற்றிலிருந்து +1,594 நேற்று 155,591)
Lazio150,223 (நேற்றிலிருந்து +1,205 நேற்று 149,018)
Toscana116,235 (நேற்றிலிருந்து +452 நேற்று 115,783)
Sicilia85,198 (நேற்றிலிருந்து +669 நேற்று 84,529)
Puglia81,387 (நேற்றிலிருந்து +788 நேற்று 80,599)
Liguria57,754 (நேற்றிலிருந்து +177 நேற்று 57,577)
Friuli Venezia Giulia45,435 (நேற்றிலிருந்து +244 நேற்று 45,191)
Marche37,431 (நேற்றிலிருந்து +162 நேற்று 37,269)
Abruzzo33,534 (நேற்றிலிருந்து +64 நேற்று 33,470)
Sardegna28,683 (நேற்றிலிருந்து +297 நேற்று 28,386)
P.A. Bolzano28,165 (நேற்றிலிருந்து +43 நேற்று 28,122)
Umbria27,282 (நேற்றிலிருந்து +41 நேற்று 27,241)
Calabria21,261 (நேற்றிலிருந்து +110 நேற்று 21,151)
P.A. Trento20,154 (நேற்றிலிருந்து +59 நேற்று 20,095)
Basilicata10,054 (நேற்றிலிருந்து +25 நேற்று 10,029)
Valle d’Aosta7,040 (நேற்றிலிருந்து +9 நேற்று 7,031)
Molise6,132 (நேற்றிலிருந்து +98 நேற்று 6,034)

உங்கள் கவனத்திற்கு