20.12.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 20-12-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,953,185.

நேற்றிலிருந்து 15,102 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.8%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 68,799 (நேற்றிலிருந்து 352 +0.5%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,261,626 (நேற்றிலிருந்து 12,156 +1.0%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 622,760 (நேற்றிலிருந்து 2,594 +0.4%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia459,218 (நேற்றிலிருந்து +1,795 நேற்று 457,423)
Veneto216,923 (நேற்றிலிருந்து +3,869 நேற்று 213,054)
Piemonte189,357 (நேற்றிலிருந்து +829 நேற்று 188,528)
Campania180,568 (நேற்றிலிருந்து +891 நேற்று 179,677)
Emilia-Romagna155,593 (நேற்றிலிருந்து +1,751 நேற்று 153,842)
Lazio149,018 (நேற்றிலிருந்து +1,213 நேற்று 147,805)
Toscana115,783 (நேற்றிலிருந்து +483 நேற்று 115,300)
Sicilia84,529 (நேற்றிலிருந்து +792 நேற்று 83,737)
Puglia80,599 (நேற்றிலிருந்து +791 நேற்று 79,808)
Liguria57,577 (நேற்றிலிருந்து +285 நேற்று 57,292)
Friuli Venezia Giulia45,191 (நேற்றிலிருந்து +658 நேற்று 44,533)
Marche37,269 (நேற்றிலிருந்து +372 நேற்று 36,897)
Abruzzo33,471 (நேற்றிலிருந்து +216 நேற்று 33,255)
Sardegna28,386 (நேற்றிலிருந்து +311 நேற்று 28,075)
P.A. Bolzano28,122 (நேற்றிலிருந்து +246 நேற்று 27,876)
Umbria27,241 (நேற்றிலிருந்து +113 நேற்று 27,128)
Calabria21,151 (நேற்றிலிருந்து +224 நேற்று 20,927)
P.A. Trento20,095 (நேற்றிலிருந்து +108 நேற்று 19,987)
Basilicata10,029 (நேற்றிலிருந்து +73 நேற்று 9,956)
Valle d’Aosta7,031 (நேற்றிலிருந்து +22 நேற்று 7,009)
Molise6,034 (நேற்றிலிருந்து +62 நேற்று 5,972)

உங்கள் கவனத்திற்கு