19.12.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 19-12-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,938,083.

நேற்றிலிருந்து 16,305 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.8%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 68,447 (நேற்றிலிருந்து 553 +0.8%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,249,470 (நேற்றிலிருந்து 23,384 +1.9%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 620,166 (நேற்றிலிருந்து -7,632 -1.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia457,423 (நேற்றிலிருந்து +1,944 நேற்று 455,479)
Veneto213,054 (நேற்றிலிருந்து +3,834 நேற்று 209,220)
Piemonte188,528 (நேற்றிலிருந்து +638 நேற்று 187,890)
Campania179,677 (நேற்றிலிருந்து +949 நேற்று 178,728)
Emilia-Romagna153,844 (நேற்றிலிருந்து +1,641 நேற்று 152,203)
Lazio147,805 (நேற்றிலிருந்து +1,410 நேற்று 146,395)
Toscana115,300 (நேற்றிலிருந்து +540 நேற்று 114,760)
Sicilia83,737 (நேற்றிலிருந்து +878 நேற்று 82,859)
Puglia79,808 (நேற்றிலிருந்து +1,382 நேற்று 78,426)
Liguria57,292 (நேற்றிலிருந்து +271 நேற்று 57,021)
Friuli Venezia Giulia44,533 (நேற்றிலிருந்து +974 நேற்று 43,559)
Marche36,897 (நேற்றிலிருந்து +369 நேற்று 36,528)
Abruzzo33,255 (நேற்றிலிருந்து +156 நேற்று 33,099)
Sardegna28,075 (நேற்றிலிருந்து +380 நேற்று 27,695)
P.A. Bolzano27,876 (நேற்றிலிருந்து +195 நேற்று 27,681)
Umbria27,128 (நேற்றிலிருந்து +219 நேற்று 26,909)
Calabria20,927 (நேற்றிலிருந்து +207 நேற்று 20,720)
P.A. Trento19,987 (நேற்றிலிருந்து +183 நேற்று 19,804)
Basilicata9,956 (நேற்றிலிருந்து +66 நேற்று 9,890)
Valle d’Aosta7,009 (நேற்றிலிருந்து +23 நேற்று 6,986)
Molise5,972 (நேற்றிலிருந்து +49 நேற்று 5,923)

உங்கள் கவனத்திற்கு