17.12.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 17-12-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,906,377.

நேற்றிலிருந்து 18,233 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1.0%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 67,220 (நேற்றிலிருந்து 683 +1.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,203,814 (நேற்றிலிருந்து 27,913 +2.4%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 635,343 (நேற்றிலிருந்து -10,363 -1.6%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia452,735 (நேற்றிலிருந்து +2,730 நேற்று 450,005)
Veneto205,009 (நேற்றிலிருந்து +4,402 நேற்று 200,607)
Piemonte189,270 (நேற்றிலிருந்து +883 நேற்று 188,387)
Campania177,527 (நேற்றிலிருந்து +927 நேற்று 176,600)
Emilia-Romagna150,460 (நேற்றிலிருந்து +1,667 நேற்று 148,793)
Lazio144,967 (நேற்றிலிருந்து +1,597 நேற்று 143,370)
Toscana114,246 (நேற்றிலிருந்து +636 நேற்று 113,610)
Sicilia82,128 (நேற்றிலிருந்து +872 நேற்று 81,256)
Puglia77,112 (நேற்றிலிருந்து +1,073 நேற்று 76,039)
Liguria56,734 (நேற்றிலிருந்து +416 நேற்று 56,318)
Friuli Venezia Giulia42,806 (நேற்றிலிருந்து +707 நேற்று 42,099)
Marche36,147 (நேற்றிலிருந்து +467 நேற்று 35,680)
Abruzzo32,874 (நேற்றிலிருந்து +246 நேற்று 32,628)
P.A. Bolzano27,512 (நேற்றிலிருந்து +287 நேற்று 27,225)
Sardegna27,410 (நேற்றிலிருந்து +268 நேற்று 27,142)
Umbria26,767 (நேற்றிலிருந்து +180 நேற்று 26,587)
Calabria20,491 (நேற்றிலிருந்து +160 நேற்று 20,331)
P.A. Trento19,553 (நேற்றிலிருந்து +463 நேற்று 19,090)
Basilicata9,817 (நேற்றிலிருந்து +169 நேற்று 9,648)
Valle d’Aosta6,962 (நேற்றிலிருந்து +19 நேற்று 6,943)
Molise5,850 (நேற்றிலிருந்து +67 நேற்று 5,783)

உங்கள் கவனத்திற்கு