16.12.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 16-12-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,888,144.

நேற்றிலிருந்து 17,568 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.9%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 66,537 (நேற்றிலிருந்து 680 +1.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,175,901 (நேற்றிலிருந்து 34,495 +3.0%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 645,706 (நேற்றிலிருந்து -17,607 -2.7%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia450,005 (நேற்றிலிருந்து +2,994 நேற்று 447,011)
Veneto200,607 (நேற்றிலிருந்து +3,817 நேற்று 196,790)
Piemonte188,387 (நேற்றிலிருந்து +1,215 நேற்று 187,172)
Campania176,600 (நேற்றிலிருந்து +900 நேற்று 175,700)
Emilia-Romagna148,794 (நேற்றிலிருந்து +1,238 நேற்று 147,556)
Lazio143,370 (நேற்றிலிருந்து +1,220 நேற்று 142,150)
Toscana113,610 (நேற்றிலிருந்து +489 நேற்று 113,121)
Sicilia81,256 (நேற்றிலிருந்து +1,065 நேற்று 80,191)
Puglia76,039 (நேற்றிலிருந்து +1,388 நேற்று 74,651)
Liguria56,318 (நேற்றிலிருந்து +275 நேற்று 56,043)
Friuli Venezia Giulia42,099 (நேற்றிலிருந்து +779 நேற்று 41,320)
Marche35,680 (நேற்றிலிருந்து +480 நேற்று 35,200)
Abruzzo32,630 (நேற்றிலிருந்து +257 நேற்று 32,373)
P.A. Bolzano27,225 (நேற்றிலிருந்து +285 நேற்று 26,940)
Sardegna27,142 (நேற்றிலிருந்து +405 நேற்று 26,737)
Umbria26,587 (நேற்றிலிருந்து +169 நேற்று 26,418)
Calabria20,331 (நேற்றிலிருந்து +194 நேற்று 20,137)
P.A. Trento19,090 (நேற்றிலிருந்து +244 நேற்று 18,846)
Basilicata9,648 (நேற்றிலிருந்து +95 நேற்று 9,553)
Valle d’Aosta6,943 (நேற்றிலிருந்து +38 நேற்று 6,905)
Molise5,783 (நேற்றிலிருந்து +25 நேற்று 5,758)

உங்கள் கவனத்திற்கு