15.12.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 15-12-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,870,576.

நேற்றிலிருந்து 14,839 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.8%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 65,857 (நேற்றிலிருந்து 846 +1.3%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,141,406 (நேற்றிலிருந்து 25,789 +2.3%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 663,313 (நேற்றிலிருந்து -11,796 -1.7%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia447,011 (நேற்றிலிருந்து +2,404 நேற்று 444,607)
Veneto196,790 (நேற்றிலிருந்து +3,320 நேற்று 193,470)
Piemonte187,172 (நேற்றிலிருந்து +1,106 நேற்று 186,066)
Campania175,700 (நேற்றிலிருந்து +647 நேற்று 175,053)
Emilia-Romagna147,558 (நேற்றிலிருந்து +1,238 நேற்று 146,320)
Lazio142,150 (நேற்றிலிருந்து +1,159 நேற்று 140,991)
Toscana113,121 (நேற்றிலிருந்து +332 நேற்று 112,789)
Sicilia80,191 (நேற்றிலிருந்து +1,087 நேற்று 79,104)
Puglia74,651 (நேற்றிலிருந்து +1,023 நேற்று 73,628)
Liguria56,043 (நேற்றிலிருந்து +202 நேற்று 55,841)
Friuli Venezia Giulia41,320 (நேற்றிலிருந்து +829 நேற்று 40,491)
Marche35,200 (நேற்றிலிருந்து +228 நேற்று 34,972)
Abruzzo32,375 (நேற்றிலிருந்து +100 நேற்று 32,275)
P.A. Bolzano26,940 (நேற்றிலிருந்து +88 நேற்று 26,852)
Sardegna26,737 (நேற்றிலிருந்து +231 நேற்று 26,506)
Umbria26,418 (நேற்றிலிருந்து +179 நேற்று 26,239)
Calabria20,137 (நேற்றிலிருந்து +175 நேற்று 19,962)
P.A. Trento18,846 (நேற்றிலிருந்து +377 நேற்று 18,469)
Basilicata9,553 (நேற்றிலிருந்து +62 நேற்று 9,491)
Valle d’Aosta6,905 (நேற்றிலிருந்து +20 நேற்று 6,885)
Molise5,758 (நேற்றிலிருந்து +37 நேற்று 5,721)

உங்கள் கவனத்திற்கு