14.12.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 14-12-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,855,737.

நேற்றிலிருந்து 12,025 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.7%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 65,011 (நேற்றிலிருந்து 491 +0.8%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,115,617 (நேற்றிலிருந்து 22,456 +2.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 675,109 (நேற்றிலிருந்து -10,922 -1.6%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia444,607 (நேற்றிலிருந்து +945 நேற்று 443,662)
Veneto193,470 (நேற்றிலிருந்து +2,829 நேற்று 190,641)
Piemonte186,066 (நேற்றிலிருந்து +528 நேற்று 185,538)
Campania175,053 (நேற்றிலிருந்து +1,088 நேற்று 173,965)
Emilia-Romagna146,325 (நேற்றிலிருந்து +1,574 நேற்று 144,751)
Lazio140,991 (நேற்றிலிருந்து +1,315 நேற்று 139,676)
Toscana112,789 (நேற்றிலிருந்து +445 நேற்று 112,344)
Sicilia79,104 (நேற்றிலிருந்து +914 நேற்று 78,190)
Puglia73,628 (நேற்றிலிருந்து +656 நேற்று 72,972)
Liguria55,841 (நேற்றிலிருந்து +223 நேற்று 55,618)
Friuli Venezia Giulia40,491 (நேற்றிலிருந்து +402 நேற்று 40,089)
Marche34,972 (நேற்றிலிருந்து +174 நேற்று 34,798)
Abruzzo32,275 (நேற்றிலிருந்து +192 நேற்று 32,083)
P.A. Bolzano26,852 (நேற்றிலிருந்து +68 நேற்று 26,784)
Sardegna26,506 (நேற்றிலிருந்து +228 நேற்று 26,278)
Umbria26,239 (நேற்றிலிருந்து +49 நேற்று 26,190)
Calabria19,962 (நேற்றிலிருந்து +166 நேற்று 19,796)
P.A. Trento18,469 (நேற்றிலிருந்து +114 நேற்று 18,355)
Basilicata9,491 (நேற்றிலிருந்து +66 நேற்று 9,425)
Valle d’Aosta6,885 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 6,871)
Molise5,721 (நேற்றிலிருந்து +40 நேற்று 5,681)

உங்கள் கவனத்திற்கு