18.12.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 18-12-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,921,778.

நேற்றிலிருந்து 15,401 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.8%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 67,894 (நேற்றிலிருந்து 674 +1.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,226,086 (நேற்றிலிருந்து 22,272 +1.9%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 627,798 (நேற்றிலிருந்து -7,545 -1.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia455,479 (நேற்றிலிருந்து +2,744 நேற்று 452,735)
Veneto209,220 (நேற்றிலிருந்து +4,211 நேற்று 205,009)
Piemonte187,890 (நேற்றிலிருந்து +1,210 நேற்று 186,680)
Campania178,728 (நேற்றிலிருந்து +1,201 நேற்று 177,527)
Emilia-Romagna152,204 (நேற்றிலிருந்து +1,745 நேற்று 150,459)
Lazio146,395 (நேற்றிலிருந்து +1,428 நேற்று 144,967)
Toscana114,760 (நேற்றிலிருந்து +514 நேற்று 114,246)
Sicilia82,859 (நேற்றிலிருந்து +731 நேற்று 82,128)
Puglia78,426 (நேற்றிலிருந்து +1,314 நேற்று 77,112)
Liguria57,021 (நேற்றிலிருந்து +287 நேற்று 56,734)
Friuli Venezia Giulia43,559 (நேற்றிலிருந்து +753 நேற்று 42,806)
Marche36,528 (நேற்றிலிருந்து +381 நேற்று 36,147)
Abruzzo33,101 (நேற்றிலிருந்து +227 நேற்று 32,874)
Sardegna27,695 (நேற்றிலிருந்து +285 நேற்று 27,410)
P.A. Bolzano27,681 (நேற்றிலிருந்து +169 நேற்று 27,512)
Umbria26,909 (நேற்றிலிருந்து +142 நேற்று 26,767)
Calabria20,720 (நேற்றிலிருந்து +229 நேற்று 20,491)
P.A. Trento19,804 (நேற்றிலிருந்து +251 நேற்று 19,553)
Basilicata9,890 (நேற்றிலிருந்து +73 நேற்று 9,817)
Valle d’Aosta6,986 (நேற்றிலிருந்து +24 நேற்று 6,962)
Molise5,923 (நேற்றிலிருந்து +73 நேற்று 5,850)

உங்கள் கவனத்திற்கு