11.12.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 11-12-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,805,873.

நேற்றிலிருந்து 18,726 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1.0%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 63,387 (நேற்றிலிருந்து 761 +1.2%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,052,163 (நேற்றிலிருந்து 24,169 +2.4%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 690,323 (நேற்றிலிருந்து -6,204 -0.9%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia438,591 (நேற்றிலிருந்து +2,938 நேற்று 435,653)
Piemonte183,084 (நேற்றிலிருந்து +1,553 நேற்று 181,531)
Veneto181,451 (நேற்றிலிருந்து +3,883 நேற்று 177,568)
Campania171,332 (நேற்றிலிருந்து +1,340 நேற்று 169,992)
Emilia-Romagna141,010 (நேற்றிலிருந்து +1,211 நேற்று 139,799)
Lazio137,143 (நேற்றிலிருந்து +1,230 நேற்று 135,913)
Toscana111,097 (நேற்றிலிருந்து +657 நேற்று 110,440)
Sicilia76,366 (நேற்றிலிருந்து +999 நேற்று 75,367)
Puglia70,319 (நேற்றிலிருந்து +1,813 நேற்று 68,506)
Liguria55,024 (நேற்றிலிருந்து +340 நேற்று 54,684)
Friuli Venezia Giulia38,632 (நேற்றிலிருந்து +843 நேற்று 37,789)
Marche33,866 (நேற்றிலிருந்து +483 நேற்று 33,383)
Abruzzo31,463 (நேற்றிலிருந்து +262 நேற்று 31,201)
P.A. Bolzano26,283 (நேற்றிலிருந்து +252 நேற்று 26,031)
Umbria25,834 (நேற்றிலிருந்து +219 நேற்று 25,615)
Sardegna25,477 (நேற்றிலிருந்து +198 நேற்று 25,279)
Calabria19,333 (நேற்றிலிருந்து +158 நேற்று 19,175)
P.A. Trento17,976 (நேற்றிலிருந்து +160 நேற்று 17,816)
Basilicata9,290 (நேற்றிலிருந்து +104 நேற்று 9,186)
Valle d’Aosta6,812 (நேற்றிலிருந்து +11 நேற்று 6,801)
Molise5,490 (நேற்றிலிருந்து +73 நேற்று 5,417)

உங்கள் கவனத்திற்கு