10.12.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 10-12-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,787,147.

நேற்றிலிருந்து 16,998 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1.0%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 62,626 (நேற்றிலிருந்து 887 +1.4%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,027,994 (நேற்றிலிருந்து 30,099 +3.0%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 696,527 (நேற்றிலிருந்து -13,988 -2.0%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia435,653 (நேற்றிலிருந்து +2,093 நேற்று 433,560)
Piemonte181,531 (நேற்றிலிருந்து +974 நேற்று 180,557)
Veneto177,568 (நேற்றிலிருந்து +4,197 நேற்று 173,371)
Campania169,992 (நேற்றிலிருந்து +1,198 நேற்று 168,794)
Emilia-Romagna139,800 (நேற்றிலிருந்து +1,453 நேற்று 138,347)
Lazio135,913 (நேற்றிலிருந்து +1,488 நேற்று 134,425)
Toscana110,440 (நேற்றிலிருந்து +517 நேற்று 109,923)
Sicilia75,367 (நேற்றிலிருந்து +1,059 நேற்று 74,308)
Puglia68,506 (நேற்றிலிருந்து +1,332 நேற்று 67,174)
Liguria54,684 (நேற்றிலிருந்து +320 நேற்று 54,364)
Friuli Venezia Giulia37,789 (நேற்றிலிருந்து +672 நேற்று 37,117)
Marche33,383 (நேற்றிலிருந்து +323 நேற்று 33,060)
Abruzzo31,201 (நேற்றிலிருந்து +227 நேற்று 30,974)
P.A. Bolzano26,031 (நேற்றிலிருந்து +244 நேற்று 25,787)
Umbria25,615 (நேற்றிலிருந்து +182 நேற்று 25,433)
Sardegna25,279 (நேற்றிலிருந்து +248 நேற்று 25,031)
Calabria19,175 (நேற்றிலிருந்து +169 நேற்று 19,006)
P.A. Trento17,816 (நேற்றிலிருந்து +217 நேற்று 17,599)
Basilicata9,186 (நேற்றிலிருந்து +46 நேற்று 9,140)
Valle d’Aosta6,801 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 6,783)
Molise5,417 (நேற்றிலிருந்து +22 நேற்று 5,395)

உங்கள் கவனத்திற்கு