09.12.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 09-12-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,770,149.

நேற்றிலிருந்து 12,755 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.7%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 61,739 (நேற்றிலிருந்து 499 +0.8%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 997,895 (நேற்றிலிருந்து 39,266 +4.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 710,515 (நேற்றிலிருந்து -27,010 -3.7%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia433,560 (நேற்றிலிருந்து +1,233 நேற்று 432,327)
Piemonte180,557 (நேற்றிலிருந்து +906 நேற்று 179,651)
Veneto173,371 (நேற்றிலிருந்து +2,427 நேற்று 170,944)
Campania168,794 (நேற்றிலிருந்து +1,361 நேற்று 167,433)
Emilia-Romagna138,348 (நேற்றிலிருந்து +1,079 நேற்று 137,269)
Lazio134,425 (நேற்றிலிருந்து +1,297 நேற்று 133,128)
Toscana109,923 (நேற்றிலிருந்து +505 நேற்று 109,418)
Sicilia74,308 (நேற்றிலிருந்து +753 நேற்று 73,555)
Puglia67,174 (நேற்றிலிருந்து +917 நேற்று 66,257)
Liguria54,364 (நேற்றிலிருந்து +191 நேற்று 54,173)
Friuli Venezia Giulia37,117 (நேற்றிலிருந்து +633 நேற்று 36,484)
Marche33,060 (நேற்றிலிருந்து +229 நேற்று 32,831)
Abruzzo30,974 (நேற்றிலிருந்து +264 நேற்று 30,710)
P.A. Bolzano25,787 (நேற்றிலிருந்து +232 நேற்று 25,555)
Umbria25,433 (நேற்றிலிருந்து +89 நேற்று 25,344)
Sardegna25,031 (நேற்றிலிருந்து +253 நேற்று 24,778)
Calabria19,006 (நேற்றிலிருந்து +139 நேற்று 18,867)
P.A. Trento17,599 (நேற்றிலிருந்து +182 நேற்று 17,417)
Basilicata9,140 (நேற்றிலிருந்து +35 நேற்று 9,105)
Valle d’Aosta6,783 (நேற்றிலிருந்து +17 நேற்று 6,766)
Molise5,395 (நேற்றிலிருந்து +14 நேற்று 5,381)

உங்கள் கவனத்திற்கு