12.12.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 12-12-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,825,775.

நேற்றிலிருந்து 19,902 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 64,036 (நேற்றிலிருந்து 649 +1.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 1,076,891 (நேற்றிலிருந்து 24,728 +2.4%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 684,848 (நேற்றிலிருந்து -5,475 -0.8%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia441,327 (நேற்றிலிருந்து +2,736 நேற்று 438,591)
Veneto186,549 (நேற்றிலிருந்து +5,098 நேற்று 181,451)
Piemonte184,527 (நேற்றிலிருந்து +1,443 நேற்று 183,084)
Campania172,746 (நேற்றிலிருந்து +1,414 நேற்று 171,332)
Emilia-Romagna142,816 (நேற்றிலிருந்து +1,807 நேற்று 141,009)
Lazio138,337 (நேற்றிலிருந்து +1,194 நேற்று 137,143)
Toscana111,671 (நேற்றிலிருந்து +574 நேற்று 111,097)
Sicilia77,382 (நேற்றிலிருந்து +1,016 நேற்று 76,366)
Puglia71,797 (நேற்றிலிருந்து +1,478 நேற்று 70,319)
Liguria55,287 (நேற்றிலிருந்து +263 நேற்று 55,024)
Friuli Venezia Giulia39,516 (நேற்றிலிருந்து +884 நேற்று 38,632)
Marche34,317 (நேற்றிலிருந்து +451 நேற்று 33,866)
Abruzzo31,740 (நேற்றிலிருந்து +277 நேற்று 31,463)
P.A. Bolzano26,533 (நேற்றிலிருந்து +250 நேற்று 26,283)
Umbria26,045 (நேற்றிலிருந்து +211 நேற்று 25,834)
Sardegna25,645 (நேற்றிலிருந்து +168 நேற்று 25,477)
Calabria19,568 (நேற்றிலிருந்து +235 நேற்று 19,333)
P.A. Trento18,198 (நேற்றிலிருந்து +222 நேற்று 17,976)
Basilicata9,375 (நேற்றிலிருந்து +85 நேற்று 9,290)
Valle d’Aosta6,837 (நேற்றிலிருந்து +25 நேற்று 6,812)
Molise5,562 (நேற்றிலிருந்து +72 நேற்று 5,490)

உங்கள் கவனத்திற்கு