08.12.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 08-12-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,757,394.

நேற்றிலிருந்து 14,837 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.9%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 61,240 (நேற்றிலிருந்து 634 +1.0%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 958,629 (நேற்றிலிருந்து 25,497 +2.7%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 737,525 (நேற்றிலிருந்து -11,294 -1.5%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia432,327 (நேற்றிலிருந்து +1,656 நேற்று 430,671)
Piemonte179,651 (நேற்றிலிருந்து +952 நேற்று 178,699)
Veneto170,944 (நேற்றிலிருந்து +3,145 நேற்று 167,799)
Campania167,433 (நேற்றிலிருந்து +1,080 நேற்று 166,353)
Emilia-Romagna137,270 (நேற்றிலிருந்து +1,624 நேற்று 135,646)
Lazio133,128 (நேற்றிலிருந்து +1,501 நேற்று 131,627)
Toscana109,418 (நேற்றிலிருந்து +428 நேற்று 108,990)
Sicilia73,555 (நேற்றிலிருந்து +1,148 நேற்று 72,407)
Puglia66,257 (நேற்றிலிருந்து +915 நேற்று 65,342)
Liguria54,173 (நேற்றிலிருந்து +266 நேற்று 53,907)
Friuli Venezia Giulia36,484 (நேற்றிலிருந்து +658 நேற்று 35,826)
Marche32,831 (நேற்றிலிருந்து +293 நேற்று 32,538)
Abruzzo30,710 (நேற்றிலிருந்து +312 நேற்று 30,398)
P.A. Bolzano25,555 (நேற்றிலிருந்து +79 நேற்று 25,476)
Umbria25,344 (நேற்றிலிருந்து +135 நேற்று 25,209)
Sardegna24,778 (நேற்றிலிருந்து +226 நேற்று 24,552)
Calabria18,867 (நேற்றிலிருந்து +155 நேற்று 18,712)
P.A. Trento17,417 (நேற்றிலிருந்து +149 நேற்று 17,268)
Basilicata9,105 (நேற்றிலிருந்து +59 நேற்று 9,046)
Valle d’Aosta6,766 (நேற்றிலிருந்து +18 நேற்று 6,748)
Molise5,381 (நேற்றிலிருந்து +43 நேற்று 5,338)

உங்கள் கவனத்திற்கு