07.12.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 07-12-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,742,557.

நேற்றிலிருந்து 13,679 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+0.8%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 60,606 (நேற்றிலிருந்து 528 +0.9%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 933,132 (நேற்றிலிருந்து 19,638 +2.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 748,819 (நேற்றிலிருந்து -6,487 -0.9%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia430,671 (நேற்றிலிருந்து +1,562 நேற்று 429,109)
Piemonte178,699 (நேற்றிலிருந்து +911 நேற்று 177,788)
Veneto167,799 (நேற்றிலிருந்து +2,550 நேற்று 165,249)
Campania166,353 (நேற்றிலிருந்து +1,060 நேற்று 165,293)
Emilia-Romagna135,651 (நேற்றிலிருந்து +1,891 நேற்று 133,760)
Lazio131,627 (நேற்றிலிருந்து +1,372 நேற்று 130,255)
Toscana108,990 (நேற்றிலிருந்து +593 நேற்று 108,397)
Sicilia72,407 (நேற்றிலிருந்து +918 நேற்று 71,489)
Puglia65,342 (நேற்றிலிருந்து +1,001 நேற்று 64,341)
Liguria53,907 (நேற்றிலிருந்து +128 நேற்று 53,779)
Friuli Venezia Giulia35,826 (நேற்றிலிருந்து +359 நேற்று 35,467)
Marche32,538 (நேற்றிலிருந்து +145 நேற்று 32,393)
Abruzzo30,398 (நேற்றிலிருந்து +124 நேற்று 30,274)
P.A. Bolzano25,476 (நேற்றிலிருந்து +155 நேற்று 25,321)
Umbria25,209 (நேற்றிலிருந்து +65 நேற்று 25,144)
Sardegna24,552 (நேற்றிலிருந்து +366 நேற்று 24,186)
Calabria18,712 (நேற்றிலிருந்து +175 நேற்று 18,537)
P.A. Trento17,268 (நேற்றிலிருந்து +165 நேற்று 17,103)
Basilicata9,046 (நேற்றிலிருந்து +106 நேற்று 8,940)
Valle d’Aosta6,748 (நேற்றிலிருந்து +22 நேற்று 6,726)
Molise5,338 (நேற்றிலிருந்து +52 நேற்று 5,286)

உங்கள் கவனத்திற்கு