06.12.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 06-12-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,728,878.

நேற்றிலிருந்து 18,887 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1.1%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 60,078 (நேற்றிலிருந்து 564 +0.9%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 913,494 (நேற்றிலிருந்து 17,186 +1.9%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 755,306 (நேற்றிலிருந்து 1,137 +0.2%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia429,109 (நேற்றிலிருந்து +2,413 நேற்று 426,696)
Piemonte177,788 (நேற்றிலிருந்து +1,269 நேற்று 176,519)
Campania165,293 (நேற்றிலிருந்து +1,552 நேற்று 163,741)
Veneto165,249 (நேற்றிலிருந்து +3,444 நேற்று 161,805)
Emilia-Romagna133,761 (நேற்றிலிருந்து +1,788 நேற்று 131,973)
Lazio130,255 (நேற்றிலிருந்து +1,632 நேற்று 128,623)
Toscana108,397 (நேற்றிலிருந்து +753 நேற்று 107,644)
Sicilia71,489 (நேற்றிலிருந்து +1,022 நேற்று 70,467)
Puglia64,341 (நேற்றிலிருந்து +1,789 நேற்று 62,552)
Liguria53,779 (நேற்றிலிருந்து +304 நேற்று 53,475)
Friuli Venezia Giulia35,467 (நேற்றிலிருந்து +702 நேற்று 34,765)
Marche32,393 (நேற்றிலிருந்து +443 நேற்று 31,950)
Abruzzo30,274 (நேற்றிலிருந்து +294 நேற்று 29,980)
P.A. Bolzano25,361 (நேற்றிலிருந்து +248 நேற்று 25,113)
Umbria25,144 (நேற்றிலிருந்து +234 நேற்று 24,910)
Sardegna24,186 (நேற்றிலிருந்து +293 நேற்று 23,893)
Calabria18,537 (நேற்றிலிருந்து +340 நேற்று 18,197)
P.A. Trento17,103 (நேற்றிலிருந்து +216 நேற்று 16,887)
Basilicata8,940 (நேற்றிலிருந்து +81 நேற்று 8,859)
Valle d’Aosta6,726 (நேற்றிலிருந்து +34 நேற்று 6,692)
Molise5,286 (நேற்றிலிருந்து +36 நேற்று 5,250)

உங்கள் கவனத்திற்கு