04.12.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 04-12-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,688,939.

நேற்றிலிருந்து 24,110 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1.4%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 58,852 (நேற்றிலிருந்து 814 +1.4%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 872,385 (நேற்றிலிருந்து 25,576 +3.0%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 757,702 (நேற்றிலிருந்து -2,280 -0.3%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia423,548 (நேற்றிலிருந்து +4,533 நேற்று 419,015)
Piemonte175,063 (நேற்றிலிருந்து +2,132 நேற்று 172,931)
Campania162,220 (நேற்றிலிருந்து +1,651 நேற்று 160,569)
Veneto158,198 (நேற்றிலிருந்து +3,708 நேற்று 154,490)
Emilia-Romagna130,009 (நேற்றிலிருந்து +2,143 நேற்று 127,866)
Lazio126,840 (நேற்றிலிருந்து +1,831 நேற்று 125,009)
Toscana106,875 (நேற்றிலிருந்து +1,071 நேற்று 105,804)
Sicilia69,227 (நேற்றிலிருந்து +1,365 நேற்று 67,862)
Puglia60,668 (நேற்றிலிருந்து +1,419 நேற்று 59,249)
Liguria53,161 (நேற்றிலிருந்து +367 நேற்று 52,794)
Friuli Venezia Giulia34,010 (நேற்றிலிருந்து +1,040 நேற்று 32,970)
Marche31,532 (நேற்றிலிருந்து +492 நேற்று 31,040)
Abruzzo29,604 (நேற்றிலிருந்து +408 நேற்று 29,196)
P.A. Bolzano24,847 (நேற்றிலிருந்து +285 நேற்று 24,562)
Umbria24,684 (நேற்றிலிருந்து +168 நேற்று 24,516)
Sardegna23,429 (நேற்றிலிருந்து +551 நேற்று 22,878)
Calabria17,891 (நேற்றிலிருந்து +335 நேற்று 17,556)
P.A. Trento16,661 (நேற்றிலிருந்து +255 நேற்று 16,406)
Basilicata8,728 (நேற்றிலிருந்து +142 நேற்று 8,586)
Valle d’Aosta6,646 (நேற்றிலிருந்து +27 நேற்று 6,619)
Molise5,098 (நேற்றிலிருந்து +176 நேற்று 4,922)

உங்கள் கவனத்திற்கு