01.12.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 01-12-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,620,901.

நேற்றிலிருந்து 19,347 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1.2%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 56,361 (நேற்றிலிருந்து 785 +1.4%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 784,595 (நேற்றிலிருந்து 27,088 +3.6%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 779,945 (நேற்றிலிருந்து -8,526 -1.1%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia411,839 (நேற்றிலிருந்து +4,048 நேற்று 407,791)
Piemonte169,133 (நேற்றிலிருந்து +1,617 நேற்று 167,516)
Campania156,432 (நேற்றிலிருந்து +1,113 நேற்று 155,319)
Veneto148,127 (நேற்றிலிருந்து +2,535 நேற்று 145,592)
Emilia-Romagna124,541 (நேற்றிலிருந்து +1,471 நேற்று 123,070)
Lazio121,449 (நேற்றிலிருந்து +1,669 நேற்று 119,780)
Toscana104,099 (நேற்றிலிருந்து +658 நேற்று 103,441)
Sicilia65,085 (நேற்றிலிருந்து +1,399 நேற்று 63,686)
Puglia55,979 (நேற்றிலிருந்து +1,659 நேற்று 54,320)
Liguria52,023 (நேற்றிலிருந்து +339 நேற்று 51,684)
Friuli Venezia Giulia31,386 (நேற்றிலிருந்து +736 நேற்று 30,650)
Marche30,143 (நேற்றிலிருந்து +337 நேற்று 29,806)
Abruzzo28,420 (நேற்றிலிருந்து +396 நேற்று 28,024)
Umbria23,952 (நேற்றிலிருந்து +144 நேற்று 23,808)
P.A. Bolzano23,871 (நேற்றிலிருந்து +94 நேற்று 23,777)
Sardegna21,895 (நேற்றிலிருந்து +420 நேற்று 21,475)
Calabria17,032 (நேற்றிலிருந்து +318 நேற்று 16,714)
P.A. Trento15,889 (நேற்றிலிருந்து +156 நேற்று 15,733)
Basilicata8,298 (நேற்றிலிருந்து +156 நேற்று 8,142)
Valle d’Aosta6,535 (நேற்றிலிருந்து +25 நேற்று 6,510)
Molise4,773 (நேற்றிலிருந்து +60 நேற்று 4,713)

உங்கள் கவனத்திற்கு