02.12.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 02-12-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,641,610.

நேற்றிலிருந்து 20,709 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1.3%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 57,045 (நேற்றிலிருந்து 684 +1.2%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 823,335 (நேற்றிலிருந்து 38,740 +4.9%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 761,230 (நேற்றிலிருந்து -18,715 -2.4%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia415,264 (நேற்றிலிருந்து +3,425 நேற்று 411,839)
Piemonte170,701 (நேற்றிலிருந்து +1,568 நேற்று 169,133)
Campania158,274 (நேற்றிலிருந்து +1,842 நேற்று 156,432)
Veneto150,909 (நேற்றிலிருந்து +2,782 நேற்று 148,127)
Emilia-Romagna126,110 (நேற்றிலிருந்து +1,569 நேற்று 124,541)
Lazio123,240 (நேற்றிலிருந்து +1,791 நேற்று 121,449)
Toscana104,875 (நேற்றிலிருந்து +776 நேற்று 104,099)
Sicilia66,568 (நேற்றிலிருந்து +1,483 நேற்று 65,085)
Puglia57,647 (நேற்றிலிருந்து +1,668 நேற்று 55,979)
Liguria52,372 (நேற்றிலிருந்து +349 நேற்று 52,023)
Friuli Venezia Giulia32,198 (நேற்றிலிருந்து +812 நேற்று 31,386)
Marche30,564 (நேற்றிலிருந்து +421 நேற்று 30,143)
Abruzzo28,801 (நேற்றிலிருந்து +381 நேற்று 28,420)
Umbria24,230 (நேற்றிலிருந்து +278 நேற்று 23,952)
P.A. Bolzano24,188 (நேற்றிலிருந்து +317 நேற்று 23,871)
Sardegna22,340 (நேற்றிலிருந்து +445 நேற்று 21,895)
Calabria17,262 (நேற்றிலிருந்து +230 நேற்று 17,032)
P.A. Trento16,167 (நேற்றிலிருந்து +278 நேற்று 15,889)
Basilicata8,455 (நேற்றிலிருந்து +157 நேற்று 8,298)
Valle d’Aosta6,577 (நேற்றிலிருந்து +42 நேற்று 6,535)
Molise4,868 (நேற்றிலிருந்து +95 நேற்று 4,773)

உங்கள் கவனத்திற்கு