30.11.2020 – கொரோனா தாக்கம் – இத்தாலியின் அன்றாட புள்ளிவிபரங்கள்

இத்தாலி சிவில் பாதுகாப்புத்துறை 30-11-2020 வெளியிட்ட புள்ளிவிபரங்கள்:

கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 1,601,554.

நேற்றிலிருந்து 16,376 நபர்கள் பாதிக்கப்படுள்ளார்கள் (+1.0%).

இவற்றில்:

  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை: 55,576 (நேற்றிலிருந்து 672 +1.2%).
  • குணமாகியவர்களின் தொகை: 757,507 (நேற்றிலிருந்து 23,004 +3.1%).
  • தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை: 788,471 (நேற்றிலிருந்து -7,300 -0.9%).

மாநிலப்படி புள்ளிவிபரங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.முதல் எண்ணிக்கையின் தரவு எடுக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து இரு விளக்கப்படங்களிலும் காணக்கூடியது:

  • தற்போது COVID-19ஆல் தொற்றுக்கு உள்ளாகியவர்களின் தொகை;
  • குணமாகியவர்களின் தொகை;
  • உயிரிழந்தவர்களின் தொகை;
  • கொரோனா வைரசு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தொகை (தற்போதைய நோயாளிகள் + குணமாகியவர்கள் + உயிரிழந்தவர்கள்).
முதலாவது விளக்கப்படம்: மொத்தத் தொகை.
இரண்டாவது விளக்கப்படம்: அன்றாட மாற்றுத் தொகை.

மாநிலப்படி

Lombardia407,791 (நேற்றிலிருந்து +1,929 நேற்று 405,862)
Piemonte167,516 (நேற்றிலிருந்து +1,185 நேற்று 166,331)
Campania155,319 (நேற்றிலிருந்து +1,626 நேற்று 153,693)
Veneto145,592 (நேற்றிலிருந்து +2,003 நேற்று 143,589)
Emilia-Romagna123,073 (நேற்றிலிருந்து +2,041 நேற்று 121,032)
Lazio119,780 (நேற்றிலிருந்து +1,589 நேற்று 118,191)
Toscana103,441 (நேற்றிலிருந்து +893 நேற்று 102,548)
Sicilia63,686 (நேற்றிலிருந்து +1,138 நேற்று 62,548)
Puglia54,320 (நேற்றிலிருந்து +1,102 நேற்று 53,218)
Liguria51,684 (நேற்றிலிருந்து +236 நேற்று 51,448)
Friuli Venezia Giulia30,650 (நேற்றிலிருந்து +575 நேற்று 30,075)
Marche29,806 (நேற்றிலிருந்து +252 நேற்று 29,554)
Abruzzo28,024 (நேற்றிலிருந்து +556 நேற்று 27,468)
Umbria23,808 (நேற்றிலிருந்து +68 நேற்று 23,740)
P.A. Bolzano23,777 (நேற்றிலிருந்து +183 நேற்று 23,594)
Sardegna21,475 (நேற்றிலிருந்து +329 நேற்று 21,146)
Calabria16,714 (நேற்றிலிருந்து +270 நேற்று 16,444)
P.A. Trento15,733 (நேற்றிலிருந்து +176 நேற்று 15,557)
Basilicata8,142 (நேற்றிலிருந்து +92 நேற்று 8,050)
Valle d’Aosta6,510 (நேற்றிலிருந்து +47 நேற்று 6,463)
Molise4,713 (நேற்றிலிருந்து +87 நேற்று 4,626)

உங்கள் கவனத்திற்கு